Ապրիլ ամսվա գործունեության մասին տեղեկատվություն

Որպես Մեդիագրադարանի ղեկավար կազմակերպել և իրականացրել եմ հետևյալ աշխատանքները.
 • Ապրիլ ամսին մեդիագրադարանի կայքում հրապարակվել է թվով 158 հրապարակված նյութ. արտասահմանյան, հայ դասական և ժամանակակից գրականություն:
 • «Աղայան-Ռոդրաի» օրերին ընդառաջ հրապարակել եմ Ղազարոս Աղայանի նորացված փաթեթը:
 • Ընթացքի մեջ է Ջաննի Ռոդարիի և Դոնալդ Բիսեթ էլեկտրոնային գրքերի ստեղծումը: Նյութերը վերցրել եմ Աիդա Պետրոսյանի արխիվից:
 • Դասավանդողղների և ուսկենտրոնների ղեկավարների պատվերով թվայնացվել են  մաթեմատիկայի, աշխարհագրության, ռուսաց լեզվի լեզվի 9-րդ դասարանների թեստերը
 • «Խաչատուր Աբովյան» նախագծի շրջանակներում դասավանդողների և սովորողների օգնությամբ թվայնացվել են, մշակվել և սրբագրվել են  հետևյալ նյութերը.
  Բայաթիներ (թվայնացում)
  Ուղևորություն դեպի Անիի ավերակները (թվայնացում)
  Պերճ Պռոշյանի հուշիկը Աբովյանի մասին (թվայնացում)
  Առակներ (մշակում, սրբագրում)
  Բանաստեղծություններ  (մշակում, սրբագրում)
 • Հետևել եմ Ձայնադարանի աշխատանքներին (Հասմիկ Մաթևոսյան, ապրիլ ամսվա հաշվետվություն)
 • Կազմակերպել և իրականացրել եմ ապրիլ ամսին Մեդիագրադարանում վնասված թվով 140 գրքերի վերականգնումը:

Որպես Մանկավարժության կենտրոնի մասնագետ.

 • Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով ուսումնասիրել եմ մարզիկ Դավիթ ֆահրադյանի աշխատանքային գործունեությունը կրթահամալիրում:
 • Կրթահամալիրի տնօրենի պատվիրով ընթացքի մեջ է գրասենյակների գործունեության ուսումնասիրությունը.

  ապրիլին ուսումնական պարապմունքների գրանցումը դպրոցներում,
  պարապմունքների և դրանց վերաբերող փոփոխությունների գրանցումը
  կամայական փոփոխությունների դեպքերը
  իրականացված պարապմունքների տեսակները, այդ թվում՝ նաև ըստ սովորողների (կա՞ սովորող, որ միայն կաբինետային պարապմունքի է մասնակցում, կա՞, որ միայն այլ տեսակի պարապմունքների է մասնակցում)

 • Ապրիլի 25-ին մասնակցել եմ Քոլեջի «Լուսանկարչական գործ» մասնագիտական ուսուցման ծրագրի շրջանավարտների դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն:
 • Ընթացիկ այլ աշխատանքներ  (մանկավարժական աշխատողի ամենշաբաթյա սեմինարներին մասնակցություն, մասնակցություն մեդիա ուրբաթ համերգներին)
 • Մասնակցել եմ մանկավարժության կենտրոնի ղեկավարի, կրթահամալի տնօրենի առցանց առաջարկած փաստաթղթերի, նամակների քննարկումներին
Դասավանդում
Շաբաթական 4 ժամ դասավանդել եմ Միջին դպոցի 8-րդ դասարաններում ,,Կիրառական սոցիոլոգիայի հիմունքներ,, առարկան:
Կրթահամալիրում այլ աշխատանք
 • Ապրիլի 28-ին ,,Տիգրան Հայրապետյան,, կենտրոնական գրադարանում մասնակցել եմ «Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ պարոն Կնյազյանի և գործադիր տնօրեն տիկին Կնյազյանաի գիտական ստեղծագործության, գյուտի մասին սեմինար-քննարկմանը, ովքեր մի քանի տարի շարունակ կազմակերպել և Հայաստանում անցկացրել են «Ես ստեղծում եմ» նորարարական գաղափարների մրցույթը երիտասարդների համար:
 • Ապրիլ ամսին, որպես  գրական ակումբի անդամ, մասնակցել եմ մեկ պարապմունքի:
 • Մասնակցել եմ Վարչական խորհրդի և Մասնաժողովի ամենշաբաթյա նիստերին:

Հիվանդության պատճառով ամսվա ընթացքում ունեցել եմ 5 բացակայություն:

Մարտ ամսվա գործունեության մասին տեղեկատվություն

Որպես Մեդիագրադարանի ղեկավար կազմակերպել և իրականացրել եմ հետևյալ աշխատանքները.
 • Մարտ ամսին մեդիագրադարանի կայքում հրապարակվել է թվով 93 հրապարակված նյութ. արտասահմանյան, հայ դասական և ժամանակակից գրականություն:
 • «Տիգրան Հայրապետյան» օրերին ընդառաջ հրապարակել եմ նորացված փաթեթը:
 • Ուսումնական կենտրոնների ղեկավարների առաջարկով թվայնացվել են հետևյալ գրքերը. թվով`3 գիրք
  Օտար լեզվի ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով. օտար լեզվի թեստեր
  Մայրենիի ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով. Խաչատուր Աբովյանի`զվարչալի և կարճ պատմություններ (ընթացքի մեջ):
 • Մաթեմատիկայի ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով. երկրաչափության դասագիրք

Որպես Մանկավարժության կենտրոնի մասնագետ.

Դասավանդում
Շաբաթական 4 ժամ դասավանդել եմ Միջին դպոցի 8-րդ դասարաններում ,,Կիրառական սոցիոլոգիայի հիմունքներ,, առարկան:
Կրթահամալիրում այլ աշխատանք
 • Կրթահամալիրի Տնօրենի հրամանի համաձայն` մարտի 22-ին ,,Տիգրան Հայրապետյան,, գրադարանի ղեկավար Մարի Գաբանյանը հետ մասնակցել եմ  Ամերիկյան համալսարանում  Մտավոր սեփականության գործակալության (ՄՍԳ) կողմից կազմակերպած նախագծի քննարկմանը:
  Հրապարակել եմ տեղեկատվական նյութ. Մասնակցեցինք նախագծի քննարկմանը:
 • Մարտ ամսին, որպես  գրական ակումբի անդամ, մասնակցել եմ երկու պարապմունքի:
 • Հարթակ ակումբում մասնակցել եմ Հովիկ Չարխչյանի հետ կազմակերպված հանդիպմանը:
 • Մասնակցել եմ Վարչական խորհրդի և Մասնաժողովի ամենշաբաթյա նիստերին:
 • Մասնակցել եմ «Տիգրան Հայրապետյան»-ի ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառմանը:

Ամսվա ընթացքում ունեցել եմ 1 բացակայություն:

Վերջին 5 տարում կրթահամալիրից հայտնի դարձած այլ դպրոցներ գնացած սովորողների հետքերով

Կրթահամալիրից դուրս եկած սովորողներ. ուսումնական նախագիծ

Համակարգողներ: Միջին դպրոցի ,,Կրառական սոցիոլոգիա,, առարկայի դասավանդող Լուսինե Ալեքսանյան, կազմակերպիչներ`Գոհար Եղոյան, Լիլի Եղիազարյան, 8-րդ  դասարանների սովորողներ, գրասենյակի ղեկավար

Աշխատանքային ուղղություններ:
Ուսումնասիրում են գրասենյակների ղեկավարների ներկայացրած տեղեկանքը տեղափոխված սովորողների մասին: Ուսումնասիրում են կրթահամալիրից տեղափոխման պատճառը:
Առանձնացնում են կրթահամալիրում հաջողություններով, ձեռքբերումներով աչքի ընկած սովորողներին:
Կապ են հաստատում տվյալ սովորողների հետ:

Նախագծային ժամանակացույց:
Մեկ ամիս Արդյունքներ:
Ցուցանշային տվյալներ:
Սովորողների ուսումնասիրություն-պատումներ:

Մասնակցեցինք նախագծի քննարկմանը

Կրթահամալիրի տնօրենի հրամանի համաձայն` մարտի 22-ին ,,Տիգրան Հայրապետյան,, գրադարանի ղեկավար Մարի Գաբանյանը, մեդիագրադարանի ղեկավար Լուսինե Ալեքսանյանը և կրթահամալիրի քոլեջի գրադարանային գործի 5 ուսանողներ մասնակցեցին Ամերիկյան համալսարանում  Մտավոր սեփականության գործակալության (ՄՍԳ) կողմից կազմակերպած նախագծի քննարկմանը, որը վարում էր ՄՍԳ Հեղինակային իրավունքի բաժնի վարիչ Քրիստինա Համբարյանը: Նա ներկայացրեց գրադարաններին և կրթական ոլորտին վերաբերող հեղինակային իրավունքների խախտման բացառությունները և սահմանափակումերը:
Քննարկումը հետաքրքիր էր` հագեցած հարց ու պատասխաններերով: Սեմինար-քննարկմանը մասնակցում էին տարբեր դպրոցների, կառույցների և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գրադարանավարներ: Հրավիրված էին նաև հրատարակչություններից հրատարակիչներ, որոնք, ցավոք, ներկա չէին, թեև հացեր կային, որ անմիջապես առնչվում էին նրանց:
Նոր օրենքի նախագիծն ավելի լայն հնարավորություններ է ընձեռում առանց հեղինակային իրավունքները խախտելու թվային գրականության մատչելիության համար` հաստատության ներսում գործի դնելով ցանցային համակարգը: Մասնակիցները ողջունեցին նախագծի առաջադրած դրույթները, սակայն փաստեցին, որ այն կանոնակարգման, մշակման կարիք ունի:

Հեղինակային կրթական ծրագրերի ելքեր: Ուսումնասիրության արդյունքներ:

Ուսումնասիրության կազմակերպմանը ծանոթավեք այստեղ. Հեղինակային կրթական ծրագրերի ելքեր: Ուսումնասիրության կազմակերպում, գործիքներ

I.  Իմ ուսումնական-աշխատանքային գործիքները տանը և դպրոցում (ուսումնասիրության արդյունքներն ըստ դպրոցների).
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

II. Բլոգավարություն, բլոգի համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին (ուսումնասիրության արդյունքներն ըստ դպրոցների).
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

Ուսումնական ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով ուսումնասիրվել է Արևմտյան դպրոց-պարտեզի փետրվարի 18-ի դեպի Հայրսվանք ուսումնական ճամփորդության հայտը:

Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել

 • Արևմտյան դպրոց-պարտեզի ղեկավարի ներկայացրած ուսումնական ճամփորդության հայտը
 • Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգը
 • Ճամփորդության մեկնած 3 դասավանդողների (2 պատասխանատու, 1 օգնական) և 4-5-րդ դասարանների 11 սովորողների բլոգները (նախապատրաստական փուլ, լուսաբանում, հաշվետվություն)
 • Էլեկտրոնային մատենավարությունը (4.1, 4.2)

Ուսումնասիրության արդյունքներ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզի ղեկավարի ներկայացրած ուսումնական ճամփորդության հայտի համաձայն նշված 16 սովորողներից հինգ սովորող  և 5 դասավանդողներից  2-ը  (Զարուհի Ոսկանյան և Էդմոն Փաշինյան) ճամփորդությանը վերջին պահին հրաժարվել են մասնակցել՝ հիվանդության և այլ չնախատեսված խնդիրների պատճառով:

Դասավանդողներ
Նախապատրաստական փուլում հրապարակված նյութեր
Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի համաձայն նախագիծը նախապես հրապարակված է եղել ճամփորդության պատասխանատուներից Անահիտ Եղյանի բլոգում: Ամենամյա նախագիծ է, 2016 թվականին նույնպես իրականացվել է:

Ճամփորդությունից հետո տեղադրված նյութեր
1.Անահիտ Եղյան (ճամփորդության պատասխանատու) Տրնդեզի ծեսը ՀայրիվանքումՃամփորդություն դեպի ՀայրիվանքԿարդում ենք Չարենց Սևանի ափինԵրաժշտագետ, կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի մասին. պատմում են գյուղացիները
2.Բաբկեն Փաշինյան (ճամփորդության պատասխանատու) Տրնդեզ
3.Հասմիկ Մաթևոսյան (օգնական)  Կրթամշակութային արշավ դեպի Հայրիվանք

Սովորողներ
Ճամփորդությանը մասնակցած 11 սովորողներից 6-ը նախապես իրենց բլոգներում հրապարակել են նյութեր, 2 սովորող տեղադրել է ճամփորդությունից հետո պատում, 3 սովորող ոչ մի նյութ չի տեղադրել:

Նախապատրաստական փուլում հրապարակված նյութեր.
1.Մարջանյան Տիգրան  Հայրիվանքի մասին:
2.Հակոբյան Աստղիկ Տեղադրվել է ճամփորդության երթուղին, Հայրիվանքի մասին
3.Կարապետյան Իռեն Ճամփորդության երթուղինՀայրիվանքի մասին
4.Բաբաջանյան Ռուզաննա Նախնական տեղեկություններ. Հայրիվանքի մասին
5.Հովհաննիսյան Արսեն Ճամփորդության երթուղինՀայրիվանքի մասին
6.Հովհաննիսյան Սեդա Հայրիվանքի մասին

Ճամփորդությունից հետո հրապարակած նյութեր.
7.Նահապետյան Հայկ  տեղադրված է պատում ճամփորդության վերաբերյալ: Տեղադրվել է փետրվարի 19-ին
8.Օհանջանյան Մոնիկա (Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, 5-րդ դասարան) տեղադրված է պատում ճամփորդության վերաբերյալ

Նախագծի վերաբերյալ չունեն հրապարակումներ
9.Խիլոյան Սելլա
10.Սահրադյան Եվա
11.Կարապետյան Սիլվի

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ  Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգում  խախտում է թույլ տրված.

 • Կարգի համաձայն սովորողների թիվը 10-ից ավելի լինելու դեպքում` ճամփորդության ղեկավարին կցվում է օգնական`վտեղակալ: Այնինչ հայտում նշված է եղել 16 սովորողի հետ մեկնող 5 դասավանդող (2 ղեկավար, 3 օգնական), արդյունքում` 11 սովորողի հետ մեկնել է 3 դասավանդող (2 ղեկավար, 1 օգնական):
 • Կարգի համաձայն հայրենագիտական ճամփորդության բովանդակությունը ներառում է.
  — հասարակագիտական-քաղաքացիական աշխատանք. կապերի հաստատում տեղի դպրոցի, բնակիչների հետ, նվերների պատրաստում նրանց համար, համայնքի խնդիրների ուսումնասիրություն… և այլն.  այնինչ`նախագծում, հաշվետվությունում և մյուս հրապարակումներում այս մասին անդրադարձ չկար:

Հայրավանք ուսումնական ճամփորդության համար լրավճար է հատկացվել է Անահիտ Եղյանին (7.000 դրամ, տեղեկատվությունը տրամադրել է տնօրենի աշխատակազմը):

Փետրվար ամսվա գործունեության մասին տեղեկատվություն

Որպես Մեդիագրադարանի ղեկավար կազմակերպել և իրականացրել եմ հետևյալ աշխատանքները.

 • Փետրվար ամսին մեդիագրադարանի կայքում հրապարակվել է թվով 163 հրապարակված նյութ. արտասահմանյան, հայ դասական և ժամանակակից գրականություն
 • Մշակույթի նախարարություն ներկայացվող զեկուցումների ppt ծրագրով նյութեր
 • Ուսումնական կենտրոնների ղեկավարների առաջարկով թվայնացվել են հետևյալ գրքերը. թվով`6 գիրք
  Օտար լեզվի ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով: Ռուսաց լեզու` Обо всем понемногу, Անգլերեն`Stories for 3 year old girl, Stories for 3 year old girl, Starting english
  Հասարակագիտության ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով: Հայաստան. ուղևորություններ ու ուսումնասիրություններ
  Մայրենիի ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով: 8-9-րդ դասարանների փոխադրությունների գիրք 

Որպես Մանկավարժության կենտրոնի մասնագետ.

Դասավանդում
Շաբաթական 4 ժամ դասավանդել եմ Միջին դպոցի 8-րդ դասարաններում ,,Կիրառական սոցիոլոգիայի հիմունքներ,, առարկան:
Կրթահամալիրում այլ աշխատանք
 • Մասնակցել եմ Դիջիտեքին, ներկայացրել եմ մեդիագրադարանի նոր կայքը, ստացել եմ գլխավոր մրցանակ.,,Ուսումնական նոր մեդիագործիք,, անվանակարգում:
 • Փետրվար ամսին, որպես  գրական ակումբի անդամ, մասնակցել եմ երկու պարապմունքի:
 • Մասնակցել եմ Վարչական խորհրդի և Մասնաժողովի ամենշաբաթյա նիստերին:
 • Մասնակցել եմ ,,«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանը հյուրընկալում է բոլորժամանակների իր գրադարանաստեղծ ընկերներին,, կլոր սեղանին, ներկայացրել եմ պրեզենտացիա. Մեդիագրադարանի զարգացման ուղղությունները: 2017 թվական:

Ամսվա ընթացքում բացակայություններ չեմ ունեցել:

Հեղինակային կրթական ծրագրերի ելքեր: Ուսումնասիրության կազմակերպում, գործիքներ:

Կրթահամալիրի տնօրենի նախաձեռնությամբ Մանկավարժության կենտրոնը մարտի 1-ից՝ ուսումնական 5 օր, իրականացնում է հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման ուսումնասիրություն.

 • Պայմաններ, միջոցներ (գործիքներ)
 • Ուսուցման մեդիամիջավայր (բլոգներ)

Աշխատանքային խումբ:
Գրասենյակների ղեկավարներ, կազմակերպիչներ, սովորողներ, դպրոցների ղեկավարներ, կենտրոնի մասնագետներ:

Ուսումնասիրության գործիքակազմ
Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ*

I.  Իմ ուսումնական-աշխատանքային գործիքները տանը և դպրոցում
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

*Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ. իմ ուսումնական-աշխատանքային գործիքները տանը և դպրոցում (լրացնում են 1-12-րդ դասարանցիները, 2-3-րդ դասարանցիները լրացնում են դասվարի օգնությամբ, 1-ին դասարանցիները` նաև 5-րդ դասարանի սովորողների): 

II. Բլոգավարություն, բլոգի համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

*Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ. բլոգավարություն, բլոգի համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին (լրացնում են 1-12-րդ դասարանցիները, խրախուսվում է 1-3-րդ դասարանցիների մասնակցությունը: 2-3-րդ դասարանցիները լրացնում են դասվարի օգնությամբ, 1-ին դասարանցիները` նաև 5-րդ դասարանի սովորողների): 

Մարզական ակումբի պարապմունք

Կրթահամալիրի տնօրենի հանձնարարությամբ անցկացվել է  ուսումնասիրություն, պարզելու համար Արևմտյան և Հարավային դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանցիների մասնակցությունը մարմնակրթության պարապմունքներին:

Արևմտյան դպրոցի 4-րդ դասարանցիները դասացուցակի համաձայն երկուշաբթի օրը 3-4 դասաժամերին ունեն մարմնակրթության պարապմունք: 4-1 դասարանում պարապմունքներն անցկացնում է Նաիրա Հարությունյանը, իսկ 4-2ում՝ Անդրանիկ Մանուչարյանը:
Ուսումնական պլանի պարզաբանումներում` կետ 24, նշված է, որ 4-րդ դասարանում ֆիզկուլտուրան ներառում է մարմնամարզություն, եռամարտի երկու բաղադրիչ՝ վազք և հեծանիվ, ծանոթացում տարբեր մարզաձևերի: Լողալ և հեծանիվ վարել կարողանալը 4-րդ դասարանն ավարտողի պարտադիր կարողություններ են:
2016-2017 ուստարվա ուսումնական պլանի համաձայն  5-րդ դասարանցիները ընտրում են մարզաձև:
Ուսումնական պլանի պարզաբանումներում` կետ 24, նշված է, որ 5-րդ դասարանում ֆիզկուլտուրան սովորողի ընտրած անհատական կամ թիմային մարզաձևի պարապմունքներն են, մրցումները: Սովորողին առաջարկվող մարզաձևեր են հնգամարտ, եռամարտ, նետաձգություն, սուսերամարտ, մարմնամարզություն, ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ձեռքի գնդակ: (Ուսումնական պլանի պարզաբանումներ, կետ 24):
Արևմտյան դպրոց-պարտեզի սովորողները դասացուցակի համաձայն պարապմունքների են գալիս երկուշաբթի օրը՝  1-ին և 2-րդ դասաժամերին: Ընտրել են հետևյալ մարզաձևերը.

Սովորողների թիվ (5-րդ դասարանցիներ)
Մարզաձև Արևմտյան դպրոց-պարտեզ Հարավային դպրոց-պարտեզ
Բասկետբոլ 24
Ձեռքի գնդակ-հենդբոլ 6
Ֆուտբոլ 8 6
Տրիաթլոն 12
Նետաձգություն 2 6
Սուսերամարտ 2 3
54 15

Եկուշաբթի օրը՝ 27.02.2017-ին հաշվառման մատյանների տվյալների համաձայն պարապմունքից բացակայել է 4 սովորող. Խանյան Հարություն  (5-1)` տրիաթլոն, Փանոսյան Վահագն (5-1), Կյազյան Գոռ (5-2), Հարությունյան Աննա (5-2)`բասկետբոլ:
Հարավային դպրոց-պարտեզի 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները, համաձայն դասացուցակի, մարմնակրթության պարապմունքների են հաճախում երեքշաբթի օրը 1-2 դասաժամերին:

Դասավանդողի հաշվետվության ներկայացում: Ուսումնասիրություն

Կրթահամալիրի Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանի դիմումով և կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի հանձնարարությամբ փետրվարի 13-14-ը անցկացվել է ուսումնասիրություն-գնահատում դասավանդող Էմանուել Ագջոյանի և նրա ղեկավարծ ջոկատի ճամբարային գործունեության վերաբերյալ:

Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել.

 • Դասավանդող Էմանուել Ագջոյանի բլոգը
 • Սովորողների բլոգները
 • Էլեկտրոնային մատենավարությունը` հաշվառման մատյանները
 • Կադրերի տեսուչի տրամադրած դասավանդողի հաշվառման մատյանը
 • Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանի ներկայացրած նամակագրությունը դասավանդող էմանուել Ագջոյանի հետ

Դասավանդող Էմանուել Ագջոյանի բլոգում հարապարակված են.
Հունվարյան աշխատաժամանակը
Որպես Ձմեռային ուսումնական ճամբարի նախագիծ` հրապարակված է Ձմեռային ճամբար (29.10.2016) նյութը
Գրասենյակում ներկայացված է 25 հոգանոց ջոկատի անդամների ցուցակը
Ջոկատի ղեկավարներ`Էմանուել Ագջոյան, Հասմիկ Նալբանդյան.
*ներկայացրածի համաձայն  ջոկատը երկուսով պետք է ղեկավարերին, բայց Հասմիկ Նալբանդյանի բլոգում ներկայացված Ձմեռային ճամբարի նախագծից և հաշվետվությունից պարզ է դառնում, որ նա աշխատել է հիմնականում 10-րդ դասարանի ընտրովի գործունեության խմբի հետ:
Փետրվարի 14-ին Էմանուել Ագջոյանը հրապարակել է հունվարյան հաշվետվությունը:
Համաձայն  կրթահամալիրի Մանկավարժության կենտրոնի «Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողի հունվարյան գործունեության հաշվետվություն» ներկայացրած փաստաթղթի` դասավանդողը հաշվետվությունը պետք է ներկայացներ. «Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողի հունվարի անհատական պլանը՝ համաձայնեցված անմիջական ղեկավարի հետ, տեղադրված է աշխատողի ուսումնական բլոգում: Հունվարի վերջում աշխատողը ներկայացնում է հաշվետվություն»: (մեջբերում փաստաթղթից)
Դասավանդող Հասմիկ Նալբանդյանի հունվարյան հաշվետվությունը բլոգում հրապարակված է փետրվարի 13-ին:
Կրթահամալիրի կադրերի տեսուչի ներկայացրած գրանցամատյանի համաձայն Էմանուել Ագջոյանը հունվար ամսվա ընթացքում բացակայություններ և ուշացումներ չի ունեցել:

Սովորողների հաշվառում  (հունվար)
Սովորողների բլոգները`

Ազգանուն, անուն Բլոգներից նյութերի հղումներ
1. Ադամյան Շուշան Խաչիկի Հյուսիսային Ամերիկայի քարտեզ, Ձմեռային ճամբար
2. Ալեքսանյան Տաթևիկ Արշակի Հրապարակումներ չկան
3. Գալստյան Էդիտա Արմենի Հայաստանի հանրապետություն, օգտակար հանածոներ
4. Գալստյան Սոֆյա Լևոնի Հրապարակումներ չկան, վերջին թարմացումը`նոյեմբերին
5. Գասպարյան Կառլեն Արմենի Բլոգ չունի
6. Գևորգյան Սամվել Արմենի Հրապարակումներ չկան
7. Գիգինյան  Օֆելյա  Մյասնիկի Ձմեռայի ճամբար, նախագծային աշխատանքը նշված է Ռինա Շագինյանի մոտ
8. Եղիազարյան Հրաչ Կարենի Ձմեռային ճամբար, հունվարի 9-ի աշխատակարգ, հաշվետվություն
9. Թովմասյան Դոնարա Էդվարդի Ձմեռային ճամբարի անհատական պլան, Մասնակցություն կլոր սեղանի
10. Կարապետյան Մերի Կարենի Ճամբար 2017, ՀՀ գետեր
11. Հովհաննիսյան Գևորգ Սեյրանի Անհատական պլան, ճամբար
12. Մամիկոնյան Նարե Վահանի Հրապարակումներ չկան
13. Մանուկյան  Ալեքսան  Արամի Հրապարակումներ չկան
14. Մելիքյան Հովհաննես Ալբերտի Աշխարհագրաություն
15. Մխեյան Գևորգ Արմենի Հրապարակումներ չկան
16. Մնացականյան Միքայել Արթուրի Հրապարակումներ չկան
17. Մուրադյան Լաուրա Երվանդի Հրապարակումներ չկան
18. Չրաղյան  Հարություն  Ռոստոմի Ուսումնական ճամբար, հունվարի 10-ի աշխատակարգ
19. Պախուցկայա Մարիա Ալեքսանդրի Ուսումնական ճամբար, հունվարի 10-ի աշխատակարգ
20. Պապյան Սյուզաննա Արմենի Բլոգ չունի
21. Սահակյան Արփի Գրիգորի «Պարաշփոթ-խառնաշփոթ», հարապարակում այլ նախագծից
22. Վահանյան Լիանա Վահանի Քարտեզներ
23. Վառլամով Արտյոմ Սերգեյի Հրապարակումներ չկան
24. Օհանյան Գայանե Մանուկի Ձմեռային ճամբար, անհատական պլամ 09-13 հունվար, Ճամբարային 5-րդ օր (լուսաբանում), Քարտեզներ
25. Օհանյան Յուրա Սևակի Հրապարակումներ չկան