Թիվ 3 ՏՄԱԿ-ի տարեվերջյան այցը կրթահամալիր

Հունիսի 21-ին ժամը 12,00 <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրում աշխատանքային այց կանի մեր գործընկեր թիվ 3 ՏՄԱԿ-ը՝ մասնագիտական թիմով: Այցելության նպատակն է դիտարկել ԿԱՊԿՈւ սովորողների փաստաթղթային փաթեթները, տարեվերջյան ամփոփում իրականացնել:
Անցկացման վայրը՝ Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ:


Կրթահամալիրից կմասնակցեն
Լուսինե Փաշայանը՝ մանկավարժության կենտրոնի ղեկավար
Լուսինե Ալեքսանյանը՝ ներառականության թիմի աշխատանքների համակարագող
Ծնողներ
Կրթահամալիրի Ներառականության թիմ

Փաստաթղթային փաթեթների պասխանատուներ
Արևիկ Բաբայանը՝ հոգեբան (Արևմտյան դպրոց- պարտեզ, Հարավային դպրոց- պարտեզ)
Տաթև Ավետիսյանը՝ հոգեբան (Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ, Ավագ դպրոց)
Սուսան Չալիկյանը՝ հոգեբան (Արևելյան դպրոց- պարտեզ, Միջին դպրոց, Ավագ դպրոց)
Աննա Օհանյանը՝ լոգոպեդ (Քոլեջ, Արևմտյան դպրոց- պարտեզ, Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ)
Մարիաննա Գևորգյանը՝ հատուկ մանկավարժ (Արևելյան դպրոց- պարտեզ, Հարավային դպրոց- պարտեզ)Մայիսյան հավաք 17: Կլոր սեղան#2

«Հարցումների շարք» նախագծի ամփոփում

Մայիսի 26-ին, ժամը՝ 11,10- 12,10 կլոր սեղան- քննարկում՝ մայիսյան հավաքի շրջանակներում:
Անցկացման վայրը՝ Քոլեջ, Վերնատուն
Մասնակիցներ՝
Քոլեջի ուսանողներ, դասավանդողներ, կրթահամալիրի սովորողներ, հասարակագիտության դասավանդողներ և թեմայով հետաքրքրված այլ մարդիկ:
Համակարգումը՝ Լուսինե Ալեքսանյանի

Ներկայացում են Քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողները

Սիմոն Ավետիսյան, Համացանցը մեր կյանքում սոցիալական հարցման արդյունքները
Լիլի Մովսիսյան, Երաժշտությունը մեր կյանքում․ սոցիալական հարցման արդյունքներըՀարցազրույց
Սոֆի Առաքելյան, Սպորտը մեր կյանքում
Դավիթ Ստեփանայան, Ծրագրավորման մասին (մասնագետներին ուղղված հարցում)
Սեն Մեսրոպյան, Արթուր Սահակյան, Արմեն Պողասյան, Ծրագրավորման մասին (հանրությանն ուղղված հարցում)
Ջուլյա Ասրյան, Ֆիլմերի մասին
Ռոզա Խաչատրյան, Երևան քաղաքի աղտոտվածությունը. հարցում, Կորոնավիրուսային հիվանդությունը. հարցում
Ջեմմա Զարգարյան, Հայոց լեզվի մասին
Թամարա Մանուկյան, Զբոսաշրջության մասին
Լիլիթ Գրիգորյան, Զբոսաշրջությունը մեր կայնքում
Լիլիթ Բեշիլյան, Նորաձևության մասին, Սոֆի Ղարիբյան, Նորաձևության մասին

Ամփոփումը՝ հարց ու պատասխանով

Լուսաբանումը՝ Ջուլիա Ասրյանի(ֆոտոպատում) և Ռոզա Խաչատրյանի բլոգներում


Համընդհանուր ներառում

Բաղադրիչները՝

 1.  Համընդհանուր ներառում — 10 ժամ, 1 կրեդիտ
 2. Հետազատական աշխատանք կատարելու սկզբունքները — 5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստվող խումբ՝

Վերապատրաստող՝ Լուսինե Ալեքսանյան, Նելլի Թովմասյան

Ժամաքանակը՝ 15 ժամ

Կրեդիտների քանակը՝ 4

Բովանդակությունը՝

1..Համընդհանուր ներառում — 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Թեմա 1. Ներառական կրթության փաստահենք ընկալում: Ներառական կրթության իրավական կարգավորումներ:

 • Ներառական կրթությունը կրթահամալիրում ․ նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Ուսումնասիրության նյութեր

Թեմա 2. Սովորողներ կրթական կարիքները, բազմազանության տեսակները, հաճախ հանդիպող կրթական կարիքների առանձնահատկությունները:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ներառական կրթությունը գործնականում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) Հեղինակ՝ Սյուզաննա Պետրոսյան

Թեմային առնչվող նյութեր (նյութեր, տեսանյութեր, գործնական խորհուրդներ)Երեխաների կրթական կարիքների բազմազանությունը: Սովորողների կրթական կարիքների բացահայտում և գնահատում:

Թեմա 3. Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ՝ դպրոցական, տարածքային և հանրապետական մակարդակներ:

Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգ

Դպրոցական մակարդակի գնահատման գործիքակազմ

Աշխատանքային փաթեթ
Գնահատման գործիք

Թեմա 4. Ներառող դասավանդում. Ռազմավարություններ, մեթոդներ, մոտեցումներ

Սովորողների ուսումնառություն ոճերը և ռազմավարությունները:
Ուսումնառության հանընդհանուր ձևավորում (ՈւՀՁ), ներառող դասավանդում:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ներառական կրթության ռազմավարություններ, դասագիրք

Ուսումնառության հանընդհանուր ձևավորում (ՈւՀՁ), տեսանյութեր, Մանուկ Խաչատրյան

Ուսուցման համընդհանուր ձևավորում, տեսանյութ,  Արմինե Ավագյան, Վերգինե Եսայան

Համատեղ դասավանդման մոդելներ,

Թեմա 5. Կրթական ծրագրերի հարմարեցումներ, տարբերակված ուսուցում, անհատական ուսուցման պլանավորում

Կրթական ծրագրերի հարմարեցումները, առանձնահատկությունները «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Անհատական ուսուցման պլամ (ԱՈւՊ), ուսուցման պլանավորում՝ օրինակելի ձև և կրթահամալիրային առանձնահատկություններ

Համատեղ դասավանդում, Ուսուցման կենտրոնների տեղափոխման մոդել, տեսանյութ

Թեմա 6. Համագործակցությունն ու փոխարաբերությունները ներառական կրթության համատեքստում:

 • Սովորող-սովորեցնող նախագիծ
 • Ուսումնական ճամփորդություններ
 • Ուսումնական ճամբարներ
 • Խմբային աշխատանքներ
 • Համագործակցային նախագծեր
 • Ընտանեկան նախագծեր

Թեմա 7. Իրավիճակների լուծումներ (ինքնուրույն աշխատանք)

 • Ուսումնական նյութեր
 • Ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներ
 • Ինքնակրթություն

2. Հետազատական աշխատանք կատարելու սկզբունքները — 5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

 • Թեմայի ընտրություն
 • Սեփական փորձի փոխանցում
 • Տեղեկությանների հավաքում
 • Ստացված տեղեկատվության վերլուծություն
 • Հետազոտության արդյունքներ

Առաջարկվող թեմաներ

 • Համընհանուր ներառականության սեփական փորձի ներկայացում, այդ թվում օրինակելի դասի տեսաձայնագրություն
 • Կրթական կարիքների ուսումնասիրություն, որևէ կրթական կարիքին մանրամասն անդրադարձ, այդ թվում նաև գործնական աշխատանի ներկայացում, տեսանյութեր, նյութեր
 • Անհատական ուսուցման պլանով աշխատելու կարևորություն
 • Դպրոցական մակարդակի գնահատման անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը
 • Թիմային աշխատանք, համատեղ դասավանդում

Վերապատրաստման մոդուլը՝ այստեղ:

Մայիսյան հավաք 17: Կլոր սեղան#1

Մայիսի 13-ին, ժամը՝ 11,10- 12,10 կլոր սեղան- քննարկում՝ մայիսյան հավաքի շրջանակներում:
Անցկացման վայրը՝ Քոլեջ, Վերնատուն
Մասնակիցներ՝
Քոլեջի ուսանողներ, դասավանդողներ
կազմակերպիչ Քրիստինե Միսկարյան և 9-րդ դասարանի սովորողներ
կրթահամալիրի հասարակագիտության դասավանդողներ
թեմայով հետաքրքրված այլ մարդիկ
Համակարգումը՝ Լուսինե Ալեքսանյանի

Ներկայացում են Քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողները

«Մասնագիտական ոլորտի ուսումնասիրություն» նախագծի ամփոփում

Լիլի Մովսիսյան, Ճարտարապետության հետքերով
Սիմոն Ավետիսյան, Մասնագիտական ոլորտի ուսումնասիրություն (ծրագրավորում)
Դավիթ Ստեփանայն, Իմ նախընտրած մասնագիտական ոլորտը (վեբ- դիզայն)
Յուլիա Գալկինա, Մասնագիտական ոլորտի ուսումնասիրություն, (վեբ- դիզայն)
Սոֆի Առաքելյան, Լուսանկարչության հետքերով
Ջուլյա Ասրյան, Մասնագիտական ոլորտի ուսումնասիրություն (ռեժիսյուրա)
Խաչատրյան Ռոզա, Մասնագիտական ոլորտի (լրագրության) գործունեության ուսումնասիրություն (լրագրություն)
Թամարա Մանուկյան, Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն (զբոսաշրջություն)
Մելանյան Սարգսյան, Մասնագիտական ոլորտի ուսումնասիրություն (զբոսաշրջություն)
Ջեմմա Զարգարյան, Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն (նախադպրոցական կրթություն)

Ամփոփումը՝ հարց ու պատասխանով

Լուսաբանում
Ջուլյա Ասրյանի բլոգում (ֆոտոպատում)
Թամարա Մանուկյանի բլոգում (տեսանյութ)


Թիվ 3 ՏՄԱԿ-ի այցը կրթահամալիր

Ապրիլի 8-ին ժամը 10,30- 12,00 <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրում աշխատանքային այց կանի մեր գործընկեր թիվ 3 ՏՄԱԿ-ը՝ մասնագիտական թիմով: Այցելության նպատակն է դիտարկել ԿԱՊԿՈւ սովորողների փաստաթղթային փաթեթները:
Հավաքի կանցկացվի <<Տիգրան Հայրապետյան>> կենտրոնական ընթերցասրահում:


Կրթահամալիրից կմասնակցեն
Լուսինե Փաշայանը՝ մանկավարժության կենտրոնի ղեկավար
Լուսինե Ալեքսանյանը՝ ներառականության թիմի աշխատանքների համակարագող

Փաստաթղթային փաթեթների պասխանատուներ
Մարիաննա Գևորգյանը՝ հատուկ մանկավարժ (Արևելյան դպրոց- պարտեզ, Հարավային դպրոց- պարտեզ)
Արևիկ Բաբայանը՝ հոգեբան (Արևմտյան դպրոց- պարտեզ, Հարավային դպրոց- պարտեզ)
Աննա Օհանյանը՝ լոգոպեդ (Քոլեջ, Արևմտյան դպրոց- պարտեզ, Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ)
Սուսան Չալիկյանը՝ հոգեբան (Արևելյան դպրոց- պարտեզ, Միջին դպրոց, Ավագ դպրոց)
Տաթև Ավետիսյանը՝ հոգեբան (Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ, Ավագ դպրոց)


21- 25-ը մարտի, աշխատաժամանակ

 • Գրադարանավարի եռօրյա վերապատրաստում (23- 25-ը մարտի)
 • Դասավանդում Քոլեջում, հինգշաբթի՝ 1-ից 3-րդ ժամեր
 • Աշխատանք ներառական թիմի մասնագետների հետ, այդ թվում ֆիզարձակուրդից վերադարձող աշխատողների հետ
  Համագործակցություն ՏՄԱԿ-ի հետ (սեմիանարի նախապատրաստական աշխատանքներ, լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում, կայքում հրապարակում)
  -Անդրադարձ մարտի 21-ին նշվող Դաունների միջազգային օրվան, կայքում նյութերի հրապարակում (աջակցության թիմի աշխատանքների համակարգում), Դաունի համախտանիշ։ Փոքրիկ հուշումներ ծնողներին
 • Մասնակցություն մանկավարժական ճամբարի ընդհանուր պարատմունքներին
 • Մասնակցություն վարչական խորհրդի նիստին
 • Ընթացիկ ամենօրյա աշխատանքներ գրադարանում

Մասնակցություն սեմինարի, թիվ 3 ՏՄԱԿ

Մարտի 21-ին, ժամը՝ 12,00 կրթահամալիրի մի խումբ աշխատակիցներ (ցուցակը կցվում է), կմասնակցեն կրթահամալիրի գործընկեր թիվ 3 ՏՄԱԿ-ի կազմակերպած «Գրավոր խոսքի խանգարում և դիսգրաֆիա» թեմայով սեմինարին:

Մասնակիցների ցուցակ

Թամար Մարիմյան, Հարավային դպրոց- պարտեզ
Ազնիվ Մանուկյան, Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ
Նելլի Թովմասյան, Արևելյան դպրոց- պարտեզ
Արմինե Մովսիսյան, Արևելյան դպրոց- պարտեզ
Հռիփսիմե Առաքելյան, Արևելյան դպրոց- պարտեզ
Աստղիկ Արսենյան, Արևմտյան դպրոց- պարտեզ
Աշխեն Թադևոսյան, Արևմտյան դպրոց- պարտեզ
Տաթև Ավետիսյան, Քոլեջ
Աննա Օհանյան, Աջակցության մասնանգետ
Մարիննա Գևորգյան, Աջակցության մասնագետ

Իրականացրած աշխատանքներ

Որպես հասարակական, քաղաքացիական նախագծեր, իրականացում, ինչպես նաև համակարգում եմ հետևյալ աշխատանքները՝

Գրադարանավարի վերապատրաստումներ, որի արդյունքում գրադարանավարը սկսում է իրականացնել նորարար, նախագծային աշխատանք: Դառնում է մեր ուսանողը: Կապ է պահում կրթահամալիրի, գրադարանի հետ:
Դասավանդողների, այլ մասնագետների ստեղծած ուսումնական, թվային փաթեթների ամբողջացում, հրապարակում, hեղինակային կրթական ծրագրին սպասարկող այլ ուսումնական նյութերի ստեղծում, այդ թվում նաև սովորողների և դասավանդողների միջոցով թվայնացման աշխատանքներ համակարգում, որը արտացոլված է կրթահամալիրի մեդիագրադարանում և ռեսուրսներից օգտվում են մեծ թվով մարդիկ:

Գրադարանը, հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներից ելնելով, պարբերաբար համալրվում է նոր մատեննաշարերով՝ մեթոդական և գեղարվեստական գրականությամբ, որի շրջանակներում համագործակում եմ հրատարակչությունների, գրատների հետ (ուսումնական ճամփորդություններ կազմակերպում, զեղչի, կուտակային քարտերի ձեռքբերում): Տարբեր խմբերի հետ մասնակցում ենք գրքի փառատոնի, գրքի շնորհանդեսների և այլ միջոցառումների :

Այլ նախագծերի համակարգում, որ արտացոլված են Գրադարանավարի բլոգի ,,Նախագծեր,, բաժնում:

Այդ թվում՝

 1. Համագործակցություն մանկապատանեկան պարբերակնների հետ (սեբաստացիները տաբեր տպագիր հարթակներրում)
 2. Միչգրադարանային համագործակցություններ, միջոցառումներին մասանակցություն:
 3. Գրադարանում  սովորողների հետ աշխատանք՝ թվայնացում, արխիվացում, գրքերի վերանորոգում:

Որպես Քոլեջում դասավանդող՝ Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ, Աշխատանքային գործունեության հիմունքներ առրակային շրջանակներում մի շարք նախագծերի իրականացում, որ արտացոլված են սովորողների բլոգներում և լավագույն աշխատանքները հրապարակված են http://www.mskh.am-ում:

Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն, նախագիծ

«Աշխատանքային գործունեության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում իրականացվող նախագիծ:

Թեմա
Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն:
Ուսումնասիրե՛ք Ձեզ հետաքրքրության մասնագիտական ոլորտը, գրեք նկարագրական- վերլուծական նյութ, որը իր մեջ կներառի հետևյալ կետրերը՝

 • Իմ նախընտրած մասնագիտական ոլորտը:
 • Ո՞ր հաստատություններն են այս ոլորտի համար մասնագետներ պատրաստում:
 • Որտե՞ղ կարելի է գտնել աշխատանք: Առանձնացնել ցանկ:
 • Աշխատաշուկայում՝ պահանջարկը:
 • Նվազագուն և առավելագույն վճարումները:
 • Այս ոլորտում հաջողությունների հասած հայտնի մարդիկ:
 • Այս ոլորտի հայտնի կազմակերպությունները:
 • Ձեր նախընտրած ոլորտի որևէ մասնագետի հետ անցկացրեք հարցազրույց, տեսագրեք, ձայնագրեք և արդյունքները հրապարակեք:
 • Նշեք, թե ինչ աղբյուրներից եք օգտվել նախագիծը իրականացնելիս:

Նախագծի արդյունքնները հրապարակեք բլոգի համապատասխան բաժնում, ուղարկեք իմ՝ l.aleqsanya@mskh.am էլեկտրոնային հասցեին:

Ժամանակահատված՝ 01,03,2022- 31,03,2022
Մասնակիցներ՝ Քոլեջ, 2-րդ կուրս

Արդյունքներ

Լիլի Մովսիսյան, Ճարտարապետության հետքերով
Սիմոն Ավետիսյան, Մասնագիտական ոլորտի ուսումնասիրություն
Սոֆի Առաքելյան, Լուսանկարչության հետքերով
Ջուլյա Ասրյան, Մասնագիտական ոլորտի ուսումնասիրություն
Թամարա Մանուկյան, Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն
Խաչատրյան Ռոզա, Մասնագիտական ոլորտի (լրագրության) գործունեության ուսումնասիրություն
Ջեմմա Զարգարյան, Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն
Դավիթ Ստեփանայն, Իմ նախընտրած մասնագիտական ոլորտը
Լիլիթ Բեշիլյան, Իմ նախընտրած մասնագիտական ոլորտը
Հրաչուհի Մանվելյան, Изучение профессиональной деятельности

Համագործակցություն թիվ 3 ՏՄԱԿ-ի հետ

Փետրվարի 23-ին, ժամը՝ 14,00- 15,00 թիվ 3 ՏՄԱԿ-ի մասնագետներ Լուսինե Տոնոյանը՝ սոցիալական մանկավարժ և Հասմիկ Օսիպյանը՝ հատուկ մանկավարժ, կազմակերպում են սեմինար- քննարկում՝ <<Դպրոցական մակարդակի առաջնային գնահատում>> թեմայով:

Անցկացման վայրը՝ Ավագ դպրոցի ընթերսասրահ
Մասնակիցներ

 1. Լուսինե Ալեքսանյան- ներառականության մասնագետների աշխատանքի համակարգող, դասավանդող, Քոլեջ
 2. Աննա Օհանյան- լոգոպեդ
 3. Մարիամ Միրզոյան- հոգեբան
 4. Սուսան Չալիկյան- հոգեբան
 5. Մարիաննա Գևորգյան- հատուկ մանկավարժ
 6. Տաթև Ավետիսյան- հոգեբան, դասավանդող, Քոլեջ
 7. Նելլի Թովմասյան- դասվար, Արևելյան դպրոց- պարտեզ
 8. Սաթենիկ Սիմոնյան- դասվար, Արևելյան դպրոց- պարտեզ
 9. Անահիտ Ավագյան- դասվար, Արևելյան դպրոց- պարտեզ
 10. Քրիստինե Աբրահամյան- դասվար, Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ
 11. Կարինե Մամիկոնյան- դասվար, Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ
 12. Նարինե Պողոսյան- երկարացված օրվա կազմակերպիչ, Հյուսիսային դպրոց- պարտեզ
 13. Փափազյան Սոնան- կազմակերպիչ, Արևմտյան դպրոց- պարտեզ
 14. Խաչատրյան Մարիամ- դասվար, Արևմտյան դպրոց- պարտեզ
 15. Արսենյան Աստղիկ- երկարացված օրվա կազմակերպիչ, Արևմտյան դպրոց- պարտեզ
 16. Լենա Ղազարյան- կազմակերպիչ, Հարավային դպրոց- պարտեզ
 17. Անահիտ Մելքոնյան- դասվար, Հարավային դպրոց- պարտեզ
 18. Վիկա Հովսեփյան- ռուսաց լեզվի դասավանդող, Հարավային դպրոց- պարտեզ
 19. Վարսինե Մակարյան- կազմակերպիչ, Միջին դպրոց
 20. Լուսինե Սարգսյան- կազմակերպիչ, Ավագ դպրոց