Monthly Archives: Июль 2020

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակում. մասնախմբի հուլիսի աշխատանքը,  արդյունքները, խնդիրները, առաջարկներ, օգոստոսի անելիքներ

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակում
Աշխատանքային նախագիծ, հուլիս- օգոստոս ամիսներ

Աշխատանքային խումբ
Դպրոցների ղեկավարներ
Կրթահամալիրի աջակցման ծառայության մասնագետներ` Սուսան Չալիկյան՝ հոգեբան, Մարիամ Միրզոյան՝  հոգեբան, Մարիաննա Գևորգյան՝ հատուկ մանկավարժ, Աննա Օհանյան՝  հատուկ մանկավարժ
Այլ մասնագետներ՝ Մարիետ Սիմոնյան, Լուսինե Փաշայան, Ռիմա Երեմյան, Լուսինե Սարգսյան, Սոնա Փափազյան, Վիկտորիա Հովսեփյան, Լիանա Հակոբյան,  Թագուհի Հմայակյան, Նառա Հարությունյան, Աննա Գանջլյան
*Լրացնել ցանկն ըստ անհրաժեշտության

Հուլիսի 1-ից 24-ը իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

 • ԱՈւՊ-ների և ՄԱԾԱՊ-ների լրացման աշխատանքներ (թղթապանակները տեղադրված են կրթահամալիրի դպրոցների պահոցներիում, որին մուք ունեն դապրոցների ղեկավարները կրթահամալիրի և ՏՄԱԿ-ի  մասնագետները,  և դասավանդողները, ովքեր աշխատում են տվյալ սովորողների հետ)
 • 20 առաջին դասարանցիների դպրոցական մակարդակի գնահատում
 • ԱՈւՊ և ՄԱԾԱՊ փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքներ

Աշխատանքային թիմի հուլիս ամսվա հաշվետվությունները

Աննա Օհանյան
Սուսան Չալիկյան
Մարիաննա Գևորգյան
Մարիամ Միրզոյան
Ռիմա Երեմյան
Լուսինե Սարգսյան

Օգոստոս ամսվա անելիքներաներ, արդյունքները, խնդիրները, առաջարկներ

Աննա Օհանյան
Սուսան Չալիկյան
Մարիաննա Գևորգյան
Մարիամ Միրզոյան
Ռիմա Երեմյան
Լուսինե Սարգսյան

ԱՈւՊ-ի ր ՄԱԾԱՊ-ի լրամշակմանն ուղղված առաջարկներ

Մարիամ Միրզոյան
Աննա Օհանյան
Ռիմա Երեմյան և Լուսինե Ալեքսանյան
Սուսան Չալիկյան և Մարիաննա Գևորգյան

*Հուլիս- օգոստոս ամիսներին առցանց աշխատանքներ, անհրաժեշտության դեպքում՝ հանդիպումներ Teams հաթակում:

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակման, ամբողջացման աշխատանքներ:
Լրամշակել կրթահամալիրում գործող փաստաթղթային փաթեթը, այն է՝
Կրթահամալիրի դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի —ուսուցման կազմակերպման կարգ
-Սովորողի զարգացման բնութագիր
-Ուսումնառության պայմանգիր
-Ուսումնական պլաններով որոշված կարգեր

ԱՈՒՊ (օրինակելի ձև)
ՄԱԾԱՊ (օրինակելի ձև)

 

 

ԱՈՒՊ* առաջարկվող փոփոխություններն առանձնացված են գույներով

ԱՈւՊ-ի և ՄԱԾԱՊ-ի լրամշակում

Լրամշակումներ ԱՈւՊ-ում

 • 2- րդ մասում խմբագրել՝ ՍՈՎՈՐՈՂԻ  ՄԱՍԻՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  2.6 կետը- Ինչպիսին է իրեն պատկերացնում սովորողը /նշել այն դպրոցը, որտեղ այս պահին սովորում է աշակերտը/- սովորողները սովորաբար դժվարանում են լրացնել այս կետը կամ այն ձևական է դառնում՝ լրացված ինչ որ մեկի կողմից
 • 4-րդ մասում՝ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ, ԸՍՏ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ (ՆՇԵԼ ԱՅՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՏՎՅԱԼ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՒՄ Է ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ)- անդրադառնալ նախագծային ուսուցմանը, ճամփորդություններին, ընտրությամբ գործունեությանը, մարզաձևին, տեղադրել բլոգի հղումը, նշել, թե  ինչպես է աշխատում բլոգում՝ որևէ մեկի օգնությամբ, թե ինքնուրույն
 • 5-րդ մասը՝ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ, ՈՒՐ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ  ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ տեղափոխել 4-րդ մասից առաջ:
 • 12-րդ մասը՝ ԽՆԴԻՐՆԵՐ՝  ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՈՒՄՆԵՐ
  12.1 կատարել փոփոխություններ, հղում տալ ուսուցչի բլոգի համապատասխան բաժնին՝ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԸՍՏ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ, 
 • 13-ր դ մասը՝ ԱՈՒՊ-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ (ԸՆԹԱՑԻԿ, ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) համապատասխանեցնել կրթահամալիրում հաստատված ուսումնական շրջաններին
 • Վերջին հատվածը ՝ ԾՆՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑԸ մասը լրամշակել՝ համաձաայնություներ, անհամաձայնություններ, առաջարկներ ծնողի կողմից

Լրամշակումներ ՄԱԾԱՊ-ում

Ներառել նաև այլ մասնագիտական ծառայություններ, որ սովորողը ստանում է դպրոցի մասնագետներից զատ