Monthly Archives: Февраль 2017

Փետրվար ամսվա գործունեության մասին տեղեկատվություն

Որպես Մեդիագրադարանի ղեկավար կազմակերպել և իրականացրել եմ հետևյալ աշխատանքները.

 • Փետրվար ամսին մեդիագրադարանի կայքում հրապարակվել է թվով 163 հրապարակված նյութ. արտասահմանյան, հայ դասական և ժամանակակից գրականություն
 • Մշակույթի նախարարություն ներկայացվող զեկուցումների ppt ծրագրով նյութեր
 • Ուսումնական կենտրոնների ղեկավարների առաջարկով թվայնացվել են հետևյալ գրքերը. թվով`6 գիրք
  Օտար լեզվի ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով: Ռուսաց լեզու` Обо всем понемногу, Անգլերեն`Stories for 3 year old girl, Stories for 3 year old girl, Starting english
  Հասարակագիտության ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով: Հայաստան. ուղևորություններ ու ուսումնասիրություններ
  Մայրենիի ուսկենտրոնի ղեկավարի պատվերով: 8-9-րդ դասարանների փոխադրությունների գիրք 

Որպես Մանկավարժության կենտրոնի մասնագետ.

Դասավանդում
Շաբաթական 4 ժամ դասավանդել եմ Միջին դպոցի 8-րդ դասարաններում ,,Կիրառական սոցիոլոգիայի հիմունքներ,, առարկան:
Կրթահամալիրում այլ աշխատանք
 • Մասնակցել եմ Դիջիտեքին, ներկայացրել եմ մեդիագրադարանի նոր կայքը, ստացել եմ գլխավոր մրցանակ.,,Ուսումնական նոր մեդիագործիք,, անվանակարգում:
 • Փետրվար ամսին, որպես  գրական ակումբի անդամ, մասնակցել եմ երկու պարապմունքի:
 • Մասնակցել եմ Վարչական խորհրդի և Մասնաժողովի ամենշաբաթյա նիստերին:
 • Մասնակցել եմ ,,«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանը հյուրընկալում է բոլորժամանակների իր գրադարանաստեղծ ընկերներին,, կլոր սեղանին, ներկայացրել եմ պրեզենտացիա. Մեդիագրադարանի զարգացման ուղղությունները: 2017 թվական:

Ամսվա ընթացքում բացակայություններ չեմ ունեցել:

Հեղինակային կրթական ծրագրերի ելքեր: Ուսումնասիրության կազմակերպում, գործիքներ:

Կրթահամալիրի տնօրենի նախաձեռնությամբ Մանկավարժության կենտրոնը մարտի 1-ից՝ ուսումնական 5 օր, իրականացնում է հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման ուսումնասիրություն.

 • Պայմաններ, միջոցներ (գործիքներ)
 • Ուսուցման մեդիամիջավայր (բլոգներ)

Աշխատանքային խումբ:
Գրասենյակների ղեկավարներ, կազմակերպիչներ, սովորողներ, դպրոցների ղեկավարներ, կենտրոնի մասնագետներ:

Ուսումնասիրության գործիքակազմ
Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ*

I.  Իմ ուսումնական-աշխատանքային գործիքները տանը և դպրոցում
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

*Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ. իմ ուսումնական-աշխատանքային գործիքները տանը և դպրոցում (լրացնում են 1-12-րդ դասարանցիները, 2-3-րդ դասարանցիները լրացնում են դասվարի օգնությամբ, 1-ին դասարանցիները` նաև 5-րդ դասարանի սովորողների): 

II. Բլոգավարություն, բլոգի համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

*Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ. բլոգավարություն, բլոգի համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին (լրացնում են 1-12-րդ դասարանցիները, խրախուսվում է 1-3-րդ դասարանցիների մասնակցությունը: 2-3-րդ դասարանցիները լրացնում են դասվարի օգնությամբ, 1-ին դասարանցիները` նաև 5-րդ դասարանի սովորողների): 

Մարզական ակումբի պարապմունք

Կրթահամալիրի տնօրենի հանձնարարությամբ անցկացվել է  ուսումնասիրություն, պարզելու համար Արևմտյան և Հարավային դպրոց-պարտեզների 4-րդ և 5-րդ դասարանցիների մասնակցությունը մարմնակրթության պարապմունքներին:

Արևմտյան դպրոցի 4-րդ դասարանցիները դասացուցակի համաձայն երկուշաբթի օրը 3-4 դասաժամերին ունեն մարմնակրթության պարապմունք: 4-1 դասարանում պարապմունքներն անցկացնում է Նաիրա Հարությունյանը, իսկ 4-2ում՝ Անդրանիկ Մանուչարյանը:
Ուսումնական պլանի պարզաբանումներում` կետ 24, նշված է, որ 4-րդ դասարանում ֆիզկուլտուրան ներառում է մարմնամարզություն, եռամարտի երկու բաղադրիչ՝ վազք և հեծանիվ, ծանոթացում տարբեր մարզաձևերի: Լողալ և հեծանիվ վարել կարողանալը 4-րդ դասարանն ավարտողի պարտադիր կարողություններ են:
2016-2017 ուստարվա ուսումնական պլանի համաձայն  5-րդ դասարանցիները ընտրում են մարզաձև:
Ուսումնական պլանի պարզաբանումներում` կետ 24, նշված է, որ 5-րդ դասարանում ֆիզկուլտուրան սովորողի ընտրած անհատական կամ թիմային մարզաձևի պարապմունքներն են, մրցումները: Սովորողին առաջարկվող մարզաձևեր են հնգամարտ, եռամարտ, նետաձգություն, սուսերամարտ, մարմնամարզություն, ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ձեռքի գնդակ: (Ուսումնական պլանի պարզաբանումներ, կետ 24):
Արևմտյան դպրոց-պարտեզի սովորողները դասացուցակի համաձայն պարապմունքների են գալիս երկուշաբթի օրը՝  1-ին և 2-րդ դասաժամերին: Ընտրել են հետևյալ մարզաձևերը.

Սովորողների թիվ (5-րդ դասարանցիներ)
Մարզաձև Արևմտյան դպրոց-պարտեզ Հարավային դպրոց-պարտեզ
Բասկետբոլ 24
Ձեռքի գնդակ-հենդբոլ 6
Ֆուտբոլ 8 6
Տրիաթլոն 12
Նետաձգություն 2 6
Սուսերամարտ 2 3
54 15

Եկուշաբթի օրը՝ 27.02.2017-ին հաշվառման մատյանների տվյալների համաձայն պարապմունքից բացակայել է 4 սովորող. Խանյան Հարություն  (5-1)` տրիաթլոն, Փանոսյան Վահագն (5-1), Կյազյան Գոռ (5-2), Հարությունյան Աննա (5-2)`բասկետբոլ:
Հարավային դպրոց-պարտեզի 4-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողները, համաձայն դասացուցակի, մարմնակրթության պարապմունքների են հաճախում երեքշաբթի օրը 1-2 դասաժամերին:

Դասավանդողի հաշվետվության ներկայացում: Ուսումնասիրություն

Կրթահամալիրի Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանի դիմումով և կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի հանձնարարությամբ փետրվարի 13-14-ը անցկացվել է ուսումնասիրություն-գնահատում դասավանդող Էմանուել Ագջոյանի և նրա ղեկավարծ ջոկատի ճամբարային գործունեության վերաբերյալ:

Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել.

 • Դասավանդող Էմանուել Ագջոյանի բլոգը
 • Սովորողների բլոգները
 • Էլեկտրոնային մատենավարությունը` հաշվառման մատյանները
 • Կադրերի տեսուչի տրամադրած դասավանդողի հաշվառման մատյանը
 • Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանի ներկայացրած նամակագրությունը դասավանդող էմանուել Ագջոյանի հետ

Դասավանդող Էմանուել Ագջոյանի բլոգում հարապարակված են.
Հունվարյան աշխատաժամանակը
Որպես Ձմեռային ուսումնական ճամբարի նախագիծ` հրապարակված է Ձմեռային ճամբար (29.10.2016) նյութը
Գրասենյակում ներկայացված է 25 հոգանոց ջոկատի անդամների ցուցակը
Ջոկատի ղեկավարներ`Էմանուել Ագջոյան, Հասմիկ Նալբանդյան.
*ներկայացրածի համաձայն  ջոկատը երկուսով պետք է ղեկավարերին, բայց Հասմիկ Նալբանդյանի բլոգում ներկայացված Ձմեռային ճամբարի նախագծից և հաշվետվությունից պարզ է դառնում, որ նա աշխատել է հիմնականում 10-րդ դասարանի ընտրովի գործունեության խմբի հետ:
Փետրվարի 14-ին Էմանուել Ագջոյանը հրապարակել է հունվարյան հաշվետվությունը:
Համաձայն  կրթահամալիրի Մանկավարժության կենտրոնի «Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողի հունվարյան գործունեության հաշվետվություն» ներկայացրած փաստաթղթի` դասավանդողը հաշվետվությունը պետք է ներկայացներ. «Կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողի հունվարի անհատական պլանը՝ համաձայնեցված անմիջական ղեկավարի հետ, տեղադրված է աշխատողի ուսումնական բլոգում: Հունվարի վերջում աշխատողը ներկայացնում է հաշվետվություն»: (մեջբերում փաստաթղթից)
Դասավանդող Հասմիկ Նալբանդյանի հունվարյան հաշվետվությունը բլոգում հրապարակված է փետրվարի 13-ին:
Կրթահամալիրի կադրերի տեսուչի ներկայացրած գրանցամատյանի համաձայն Էմանուել Ագջոյանը հունվար ամսվա ընթացքում բացակայություններ և ուշացումներ չի ունեցել:

Սովորողների հաշվառում  (հունվար)
Սովորողների բլոգները`

Ազգանուն, անուն Բլոգներից նյութերի հղումներ
1. Ադամյան Շուշան Խաչիկի Հյուսիսային Ամերիկայի քարտեզ, Ձմեռային ճամբար
2. Ալեքսանյան Տաթևիկ Արշակի Հրապարակումներ չկան
3. Գալստյան Էդիտա Արմենի Հայաստանի հանրապետություն, օգտակար հանածոներ
4. Գալստյան Սոֆյա Լևոնի Հրապարակումներ չկան, վերջին թարմացումը`նոյեմբերին
5. Գասպարյան Կառլեն Արմենի Բլոգ չունի
6. Գևորգյան Սամվել Արմենի Հրապարակումներ չկան
7. Գիգինյան  Օֆելյա  Մյասնիկի Ձմեռայի ճամբար, նախագծային աշխատանքը նշված է Ռինա Շագինյանի մոտ
8. Եղիազարյան Հրաչ Կարենի Ձմեռային ճամբար, հունվարի 9-ի աշխատակարգ, հաշվետվություն
9. Թովմասյան Դոնարա Էդվարդի Ձմեռային ճամբարի անհատական պլան, Մասնակցություն կլոր սեղանի
10. Կարապետյան Մերի Կարենի Ճամբար 2017, ՀՀ գետեր
11. Հովհաննիսյան Գևորգ Սեյրանի Անհատական պլան, ճամբար
12. Մամիկոնյան Նարե Վահանի Հրապարակումներ չկան
13. Մանուկյան  Ալեքսան  Արամի Հրապարակումներ չկան
14. Մելիքյան Հովհաննես Ալբերտի Աշխարհագրաություն
15. Մխեյան Գևորգ Արմենի Հրապարակումներ չկան
16. Մնացականյան Միքայել Արթուրի Հրապարակումներ չկան
17. Մուրադյան Լաուրա Երվանդի Հրապարակումներ չկան
18. Չրաղյան  Հարություն  Ռոստոմի Ուսումնական ճամբար, հունվարի 10-ի աշխատակարգ
19. Պախուցկայա Մարիա Ալեքսանդրի Ուսումնական ճամբար, հունվարի 10-ի աշխատակարգ
20. Պապյան Սյուզաննա Արմենի Բլոգ չունի
21. Սահակյան Արփի Գրիգորի «Պարաշփոթ-խառնաշփոթ», հարապարակում այլ նախագծից
22. Վահանյան Լիանա Վահանի Քարտեզներ
23. Վառլամով Արտյոմ Սերգեյի Հրապարակումներ չկան
24. Օհանյան Գայանե Մանուկի Ձմեռային ճամբար, անհատական պլամ 09-13 հունվար, Ճամբարային 5-րդ օր (լուսաբանում), Քարտեզներ
25. Օհանյան Յուրա Սևակի Հրապարակումներ չկան