Месяц: Май 2016

Դասավանդողի մասնակցությունը վերապատրաստմանը

Ռոզա Գսպոյանի մայիսի 16-29 վերապատրաստումների մասնակցության մասին տեղեկանք:
Տեղեկանքը կազմվել է կրթահամալիրի տնօրենի առաջադրանքով, որի համար հիմք են ծառայել.

  • տնօրենի էլեկտրոնային փոստից տեղեկատվությունը, որը տրամադրել է տնօրենի գրասենյակը
  • կադրերի տեսուչի մոտ հավաքված դասավանդողի հաճախումների մասին տեղեկատվությանը
  • դասավանդողի աշխատաժամանակը
  • Ռոզա Գսպոյանի բլոգը
Реклама

2015-2016 ուստարվա 3-րդ դասարաններում աշխատող դասվարի գործունեության գնահատում

Կարինե Բաբուջյան       բլոգի գնահատումինքնագնահատում, սովորող, ամփոփում
Կարինե Մամիկոնյան    բլոգի գնահատում, ինքնագնահատում, սովորողներ, ամփոփում
Մերի Գրիգորյան          բլոգի գնահատում, ինքնագնահատում, սովորողներ, ամփոփում
Հռիփսիմե Առաքելյան    բլոգի գնահատում, ինքնագնահատում, սովորողներ, ամփոփում
Մարգարիտ Թամազյան  բլոգի գնահատում, ինքնագնահատում, սովորողներ, ամփոփում

Նախագծի գնահատում. Նոր տրիաթլոն, «99 աստիճան կանաչ fashion»

Կրթահամալիրի մանկավարժական լաբորատորիան տնօրենի հանձնարարությամբ կատարել է ուսումնասիրություն-գնահատում:
Ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել

Ուսումնասիրության արդյունքներ
Նոր տրիաթլոն`գնդակախաղ, պարան, օղակ, հեծանիվ, ավազ
99 աստիճան կանաչ fashion

Դասավանդողի գործունեության գնահատում

Կրթահամալիրի մանկավարժական լաբորատորիան տնօրենի հանձնարարությամբ կատարել է ուսումնասիրություն-գնահատում:

Ուսումնասիրության արդյունքներ
Մերի Առաքելյան

գնահատում-տեղեկանք

Ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել

  • Մերի Առաքելյանի ուսումնական բլոգը
  • Կրթահամալիրի Մեդիագրադարանի Ձայնադարան բաժինը
  • Աշխատաժամանակը
  • Կադրերի տեսուչի մոտ հավաքված հաճախումների մասին տեղեկատվությունը
  • Դպրոցների ղեկավարների (ավագ, միջին), ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի կարծիքները Մերի Առաքելյանի աշխատանքային գործունեության մասին:
  •  ինքնագնահատման թերթիկը: