Monthly Archives: Сентябрь 2015

2014-2015 ուստարվա 10-11-րդ դասարանցիների տարեկան գնահատման ցուցանիշներ, գնահատման համապատասխանությունը կրթահամալիրում գործող կարգին

10-11 դաս գնահատում ուսումնասիրության արդյունքներ

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

Sociologia-dzernark

1800879_1122672991089802_121276305_n

Հեղինակ՝ Մերի Շարոյան
Նախագծի խորհրդատու, խմբագիր` Լուսինե Ալեքսանյան
Ծանոթացում: Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարնի սովորղ Մերի Շարոյանի ստեղծած «Սոցիոլոգիա» ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է 24 էջից, երեք մասից: Նախատեսված է հանրակրթական ավագ դպրցի 10-11-րդ դասարանների համար: Հեղինակը փորձել է նշված տարիքային խմբի համար ստեղծել մատչելի ուսւմնական ձեռմակ, որի իր մեջ ներառում է կիրառական սոցիոլոգիայի հիմնական բաղկացուցիչները:

 

Հոդվածներ «Դպիր» էլեկտրոնային ամսագրում

ՏՀՏ-ի միջոցով կազմակերպված սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունը՝ որպես դասագործընթացը վերահսկող և գնահատող գործիք, 5
Հոկտեմբերյան ամենամյա 6-րդ բաց հավաք. հարցման արդյունքներ, 46
Անգլերենի ուսուցում ըստ սովորողների լեզվական կարողությունների մակարդակների, 46 
Սոցիոլոգի ծառայությունը կրթահամալիրիում, 51
Սոցիոլոգիայի ուսուցումը՝ սոցիոլոգիական անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների կազմակերպում, 56
Ուսուցման կազմակերպումը ավարտական 12-րդ դասարանում, 58
Սոցիալական ցանցը` որպես սոցիալական աշխատողի արդյունավետ գործիք, 63