Տեխնոլոգիան, կերպարվեստը կրթահամալիրում. ուսումնասիրության արդյունքներ

Ուսումնասիրության պլան
Ուսումնասիրության արդյունքներ, վերլուծություն

Մանկավարժության կենտրոն, Սուսան Մարկոսյան

Դպրոցների ղեկավարներ, գրասենյակների ղեկավարներ, դպրոցների կազմակերպիչներ (տեղեկանքներ)

Արևելյան դպրոց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ 
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Միջին դպրոց
Ավագ դպրոց

Կերպարվեստիտեխնոլոգիայի դասավանդողներ. Արտադրությամբ ուսուցման արդյունքներ՝ նվերներ (ում), վաճառք, այլ… (տեղեկանք)

Թերեզա Թումանայն
Հասմիկ Թոփչյան
Անի Հովհաննիսյան
Տաթև Աթոյան
Մերի Խանջյան
Զառա Ոսկանյան
Արևիկ Բալջյան
Թամար Հարությունյան
Շողիկ Պողոսյան
Կարինե Մացակյան
Մովսես Ավետիսյան

Ուսումնական կենտրոնի ղեկավար, Կարինե Մացակյան

Օտար լեզուների լաբորատորիա

Իմացումի հրճվանք լաբորատորիա, Լուսինե Փաշայան

Առաջարկներ

Լուսինե Ալեքսանյան

 • Ուսումնական կենտրոնը համակարգի ընդհանուր նախագծերը:
 • Ուսումնասիրությունը առիթ է, սովորողների բլոգներում բաժիններ բացելու, թարմացնելու համար:

Լուսինե Փաշայան

 • Սովորողների աշխատանքները հրապարակելիս նկարագրել կատարված աշխատանքը (կազմակերպումը, զարգացումը)
 • Կոնկրետ դասվարների առաջարկել ««Տեխնոլոգիա, կերպարվեստ» դասընթացը՝ նախագծային ուսուցման ընթացքում» թեմայով մեթոդական մշակումներ կատարել, կիսվել իրենց փորձով:
 • Ուսումնական պլանում պարզաբանել, թե Ուսումնական ագարակը, պարտիզապուրակային գործունեությունը  ո՞ր դասընթացի բաղկացուցիչ է. «Կերպարվեստ, տեխնոլոգիայի»՝ «Աշխատանքային հմտություններ» դասընթացի՞, թե «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի (ուսումնական պլանից ենթադրում է, որ նշվածները «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի մեջ են ներառվում):
 • Ուսումնական պլանում պարզաբանել, թե խոհանոցային գործունեությունը ո՞ր դասընթացի մեջ է ներառվում՝ «Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա», «Ես և շրջակա աշխարհը»:
 • Ամանորյա նախագծերում ներառել աշխատանք այլ նյութերով:
 • «Իմացումի հրճվանք» բլոգի ռեսուրսներ բաժնում հավաքագրել դասվարների կողմից թողարկված աշխատանքները. այսպես մեկ կենտրոնացված տեղում կունենանք կատարված աշխատանքների պահոց, որից դասվարները կարող ենք տեղեկանալ գործընկերների փորձին, իսկ մանկավարժության կենտրոնը՝ կգնահատի մեկ տարվա կտրվածքով կատարված աշխատանքները՝ որակը, բազմազանությունը, կրեատիվությունը, դասավանդողների կողմից կատարված աշխատանքի կազմակերպումը, ներկայացումը, հեղինակային կրթահական ծրագրում՝ նորարարությունը:

Նառա Նիկողոսյան
Ուսումնասիրության կազմակերպման ձևին ուղղված առաջարկ.

 • Ուսումնասիրության այս ձևը կարծում եմ, միևնույնն է, սյուբեկտիվ է… Ուսումնասիրության արդյունավետությունը օբյեկտիվությունն է: Միևնույնն է բաց համակարգ է, ուսումնասիրության գործիքները նույնն է, եթե դպրոցների ղեկվար, կազմակերպիչ, գրասենյակի ղեկավարն են ուսումնասիրությունը անում`փոխվեն տեղերով՝ Արևելյան դպրոցը ուսումնասիր Արևմտյան դպրոցը, Արևմտյանը՝ Հյուսիսայինը:
 • Կամ ամեն անգամ աշխատանքային խումբ առանձնացվիր, որի համար լրացուցիչ աշխատանք համարել, որ մասնակցի դասերին, կազմակերպմանը, տեղում ուսումնասիրությունը արվի:
 • Մեկ այլ տարբերակով կարող է ուսումնական աշխատանք դառնալ ավագ դպրոցի սովորողների համար: Կարևոր հմտություն է ուսումնասիրություն իրականացնելը…

 

Реклама

Տեխնոլոգիան, կերպարվեստը կրթահամալիրում

Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով անցկացվում է ուսումնասիրություն «Տեխնոլոգիան, կերպարվեստը կրթահամալիրում» թեմայով:
Ուսումնասիրության համակարգումը` Մանկավարժության կենտրոն,
Ժամկետը`նոյեմբերի 24-ից նոյեմբերի 27-ը:
Աշխատանքային խումբ.
Մանկավարժության կենտրոն

 • Բնագավառի դասընթացները, կազմակերպումը ուսումնական պլաններում, պարզաբանումներում, կարգերում: (տեղեկանք)*
 • Կերպարվեստի-տեխնոլոգիայի դասավանդողների վարած վերապատրաստման: պարապմունքներ(նախադպրոցական դաստիարակների վերապատրաստման, Բարեկամության ճամբարի, աշնանային դպրոցի, արտագնա սեմինարների ընթացքում): (տեղեկանք)

Դպրոցների ղեկավարներ

 • Սեպտեմբեր-նոյեմբերի տեխնոլոգիական՝ պարտիզապուրակային, միջավայրի ձևավորման և բարեկարգման նախագծերը, արդյունքները(այդ թվում՝ նաև որ նախագծերն են ղեկավարել կերպարվեստի-տեխնոլոգիայի դասավանդողները, որոնց են մասնակցել): (տեղեկանք)
 • Դասավանդողների բլոգների ուսումնասիրություն: (տեղեկանք)
 • Կերպարվեստի-տեխնոլոգիայի դասավանդողների վարած ուսումնական ճամփորդությունները. նրանց մասնակցությունը այլոց ղեկավարած ճամփորդություններին: (տեղեկանք)

Կերպարվեստիտեխնոլոգիայի դասավանդողներ

 • Արտադրությամբ ուսուցման արդյունքներ՝ նվերներ (ում), վաճառք, այլ… (տեղեկանք)

Ուսումնական կենտրոնի ղեկավար

 • Սեպտեմբեր-նոյեմբերի ուսումնական պլեներ, ցուցահանդես, այլ… (տեղեկանք)
 • Կերպարվեստի-դիզայնի-տեխնոլոգիայի լրացուցիչ կրթություն: (տեղեկանք)

Գրասենյակների ղեկավարներ

 • Սովորողների ընտրությամբ կերպարվեստի-դիզայնի-տեխնոլոգիայի դասընթացների խմբեր, ծրագրեր: (տեղեկանք)

Դպրոցների կազմակերպիչներ

 • Սովորողների բլոգների ուսումնասիրություն. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին բլոգներում աշխատանքնների հրապարկում, նախագծեր, ցուցահանդեսներին, պլեներներին նախապատրաստում: (տեղեկանք)

Օտար լեզուների լաբորատորիա

 • Տեխնոլոգիան, կերպարվեստը. այլոց փորձի ուսումնասիրություն

Իմացումի հրճվանք լաբորատորիա

 • Տեխնոլոգիան, կերպարվեստը «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրում. մշակումներ, առաջարկներ:

*Տեղեկանքները հավաքել և ներկայացնել մանրամասն, ըստ հարցադրումների, հղումներով: Աշխատանքը ներկայացնել ընթացիկ, ոչ վերջնաժամկետով (վերջնաժամկետը` նոյեմբերի 27-ին):

Սովորողի տնային ուսումնական աշխատանք

Սովորողի տնային ուսումնական աշխատանք

Ուսումնասիրության կազմակերպման մասին
Կազմվել է հարցաշար (հարցաշարը կազմելիս նկատի են առվել ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման կարգը), ուղարկվել է դասավանդողների և սովորողների էլեկտրոնային հասցեներին: Հարցումը կազմակերպվել է համատարած ընտրանքով: Նախատեսված է եղել կրթահամալիրի բոլոր դասավանդողների և 4-ից 12-րդ դասարանցիների համար:Ուսումնասիրությանը նոյեմբերի 14-ի դրությամբ մասնակցել է 336 սովորող և 70 դասավանդող:

Ուսումնասիրության արդյունքներ
Ուսումնասիրությունը հիմքում` կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններ, սովորողի ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման կարգ

Եթե համեմատենք կրթահամալիրում 2014 թվականին արված «Հիմնական դպրոցի սովորողի տնային ուսումնական աշխատանքի նոր կազմակերպում» ուսումնասիրության հետ ( Հարցում ուսուցիչներին, Տնային աշխատանք. պարտադրե՞լ, թե՞ ոչ), ապա ուսուցիչների, սովորողների վերաբերմունքը գալի փոփոխության չի ենթարկվել: Առնչվում ենք այն  փաստի հետ, որ.

 • տնային աշխատանքը ընտրում է, առանց ընտրելու կատարում է սովորողների  զգալի մասը
 • տնային առաջադրանքը շարունակում է մնալ դասարանում կատարածի կամ չկատարածի շարունակությունը: Դա հաստատում են ստորև առանձնացված ցուցանիշների առավել բարձր %-ային արդյունքները:

*Առանձնացվել են բարձր %-ային ցուցանիշներով պատասխաններ:

Դասավանդողների վերաբերմունքի ուսումնասիրություն

 • Տնային աշխատանք հանձնարարում եք ո՞ւմ
  ամբողջ դասարանին (37.1%, 26մարդ)
  իր անհատական պլանով Ձեր դասավանդած դասընթացից տնային աշխատանք ընտրած սովորողներին (25.7%, 18մարդ)
  ուսումնական պարապմունքի ժամանակ չաշխատած (աշխատանքը չհասցրած) սովորողին  (12.9%, 9մարդ)
 • Տնային աշխատանք հանձնարարում եք ի՞նչ հաճախականությամբ
  յուրաքանչյուր պարապմունքից հետո (35.7%, 25մարդ)
  շաբաթական մեկ անգամ (18.6%, 13մարդ)
 • Սովորողներին տնային աշխատանք եք հանձնարարում, որովհետև.
  իր ինքնակրթության կազմակերպման հարցում սովորողին աջակցելու համար (78.6%, 55մարդ)
  ծնողները պահանջում են (34.3%, 24մարդ)
  սովորողները պահանջում են (18.6%, 13մարդ)
  առանց տնային աշխատանքի հնարավոր չէ ծրագիրը կատարել (10%, 7մարդ)
 • Ձեր հանձնարարած տնային առաջադրանքները.
  ստեղծագործական-հետազոտական աշխատանք են պահանջում (74.3%, 52մարդ)
  սովորողի համար ուսումնական անհատական նախագծեր են (47.1%, 33մարդ)
  ուսումնական պարապմունքին սկսած աշխատանքը ավարտելուն են ուղղված (44.3%, 31մարդ)
  թեման յուրացնելուն ուղղված վարժություններ կամ հարցեր են (38.6%, 27մարդ)
 • Ձեր բոլոր սովորողների ո՞ր մասն է սովորաբար կատարում տնային առաջադրանքները
  մեծամասնությունը (60-80%) (50%, 35մարդ)
  համարյա բոլոորը (100%) (14.3%, 10մարդ)
  մոտավորապես կեսը (40-60%) (14.3%, 10մարդ)
 • Սովորողները հրապարակում են տնային աշխատանքի արդյունքներն իրենց բլոգներում
  Հիմնականում`այո (47.1%, 33մարդ)
  Կոնկրետ մարդիկ`այո (8.6%, 6մարդ)
  Քչերը (8.6%, 6մարդ)
 • Որպես դասավանդող՝ սովորողների տնային աշխատանքը
  արդյունքները քննարկում եք սովորողի հետ (65.7%, 46մարդ)
  արդյունքները քննարկում եք ուսումնական պարապմունքի ժամանակ (41.4%, 29մարդ)
  գնահատում եք գնահատման մատյանում նշումներով (18.6%, 13մարդ)
  գնահատում եմ բանավոր (14.3%, 10մարդ)
  սովորողին գնահատում եք, երբ նա ուսումնական պարապմունքի ժամանակ դա ներկայացնում է որպես պատասխան (10%, 7մարդ)
 • Սովորողը տանը (ուսումնական պարապմունքներից հետո) օրական ինչքա՞ն ժամանակ պիտի զբաղվի ուսումնական աշխատանքով
  ամեն օր՝ 1-2 ժամ (28.6%, 20մարդ)
  ամեն օր՝ մինչև 1 ժամ (25.7%, 18մարդ)
  չպիտի ունենա պարտադիր տնային աշխատանք (22.9%, 16մարդ)
  ամեն օր՝ 2-3 ժամ (11.4%, 8մարդ)
  շաբաթ-կիրակի օրերին՝ ավելի երկար (5.7%, 4մարդ)

Դասավանդողների բլոգներում տնային աշխատանքները ներկայացված են այսպես. (Լուսինե Փաշայանի վերլուծությունը)
Դասվարների մոտ դրանք ներառված են  հրապարակված նախագծերում:
Դասվարների մի խումբ բացի հրապարակված նախագծերից, ամեն օր էլեկտրոնային փոստով օրվա նկարագրություն է ուղարկում, այդ թվում՝ տնային աշխատանքը:
Տնային աշխատանքների տեսակները հիմնականում նախագծերում ներառված ընտանեկան նախագծերի տեսքով են, նաև՝ դասարանում կատարված աշխատանքի շարունակությունը:
Սովորողների կատարած աշխատանքները հրապարկվում են դասվարների էջերում, իսկ երրորդ դասարանում՝ նաև սովորողների:
Առարկայական ուսուցիչների  մի մասի մոտ նույնպես տնային աշխատանքները ներառված են հրապարակված նախագծերում:
Մի մասի մոտ հրապարակված են թեմաները և առաջադրանքները:
Սովորողների մոտ տնային աշխատանքները հրապարակվում են բլոգների առարկայական բաժիններում (մայրենի, մաթեմատիկա, պատմություն, օտար լեզու, …), տնային աշխատանքների համար հատուկ բաժիններ չկան:
Որոշ ուսուցիչների մոտ, կապված առարկայի առանձնահատկությունից, տնային աշխատանքներ չեն հանձարարվում:
Սովորողների բլոգներում ավելի ակտիվ են մայրենի, մաթեմատիկա, օտար լեզուներ առարկաների բաժինները:

Ուսումնական պլանում, պարզաբանումներում տնային ուսումնական աշխատանքի վերաբերյալ առաջարկություն։

I խումբ

 • Սովորողները ցանկալի է, որ կատարեն առաջադրանքները տանը, որպես ուսումնական աշխատանքի շարունակություն։
 • Ավագ դպրոցում, որպես տնային ուսումնական աշխատանք, ընդունել նախագծային ուսուցումը:
 • Տնային առաջադրանքը, ծավալների հստակեցմամբ, պարտադիր բաղադրիչ է:
 • Պետք է հստակեցնել չափսը, ծավալը, տեսակը՝ ըստ դասարանների:
 • Կարևոր եմ համարում տնային աշխատանքը, առաջարկում եմ պարտադիր դարձնել այն, սովորողների ստացած գիտելիքները ամրապնդելու համար:
 • Երկարօրյայի ժամանակ հետագայում տնային առաջադրանքների չկատարումը արդեն առաջին դասարանից ծնողների անհանգստության պատճառ է։
 • Իմ կարծիքով տնային աշխատանքները ուղված են սովորողների գիտելիքների դրսևորմակը և կիրառմանը, առանց որի ուսումնական պարապմունքը կլինի թերի և անարդյունավետ։
 • Տնային աշխատանքն անհրաժեշտ է:
 • Կարծում եմ` տնային լրացուցիչ կրթությունը դիտել զուտ որպես ընտանեկան նախագծեր, բերում է ձախողման, քանի որ կոնկրետ Միջին դպրոցի օղակում ընտանեկան նախագծերը շատ թերի են արվում` ծնողների պասիվ լինելու պատճառով: Սովորողները տանը հաճույքով շարունակում են դասարանում սկսած գործը, անհատական նախաձեռնությամբ աշխատանք են կատարում:

II խումբ

 • Սովորողները իմ վարած դասընթացից գրեթե չեն ընտրել տնային աշխատանքը՝ որպես լրացուցիչ ուսուցում:
 • Տնային աշխատանքը կարող է լինել ուսումնական գործունեության մաս, բայց պարտադիր չէ։
 • Օտար լեզվի ուսուցումը կրթահամալիրում իրականացվում է որպես բանավոր խոսքի զարգացում և ոչ բոլոր առաջադրանքներն են հնարավոր հրապարակել բլոգներում: Կցանկանայի, որ բլոգավարությունը չլիներ վճռորոշ օտար լեզվի գնահատման գործընթացում և դասարանական աշխատանքը, որը, հիմնականում բանավոր խոսք է, նույնպես գնահատվեր: Բլոգներում հայտնվեին միայն ստեղծագործական բնույթ կրող առաջադրանքները՝ շարադրություններ, էսսեներ:
 • Կարծում եմ լեզվի ուսուցման առումով այն կարևոր է,ինչ-որ տեղ պարտադիր, իսկ պատմության և քաղաքագիտության տեսանկյունից ցանկալի, բայց ոչ պարտադիր: Տնային աշխատանքները ինքնակրթության համար հիանալի միջոց են: Բայց այս ամենը չպետք է լինի պարտադիր, պետք է ներկայացվի իրենց՝ սովորողների կամքը:
 • Իմ երազած դպրոցը հետևյալն է՝ յուրաքանչյուր առարկա դպրոցում դասավանդվի ոչ թե 45 րոպե, այլ 100 րոպե, որի ընթացքում սովորողը կկատարի լրացուցիչ կամ ամրապնդող աշխատանք, իսկ տանը չունենա ոչինչ անելու համար։ Տնային առաջադրանքն այս դեպքում կարող է լինել որպես լրացուցիչ կրթություն, որը կարող է ընտրել սովորողը։
 • Տնային ուսումնական աշխատանքը հիմնական գնահատական չպետք է լինի:
 • Պարզապես լինեն հասանելի ժամային առումով:
 • Տնային առաջադրանքները լինեն այնպիսին, որ սովորողը կարողանա ինքնուրույն կատարել:
 • Տնային աշխատանքի ընտրությամբ լինելը ճիշտ տարբերակ է, տնային աշխատանքի բովանդակությունը պետք է լինի տարբերվող, ընտանեկան նախագծերի տեսքով:
 • Տնային ուսումնական աշխատանքը պետք է լինի ստեղծագործական և գործնական(չափումներ կատարելու) բնույթի:
 • Իմ կարծիքով տնային աշխատանքը սովորողի համար պետք է լինի լրացուցիչ կրթություն, ինքնակրթություն:

Առաջարկություն չի արել  (71.4%, 50 մարդ)

Դասավանդողների պատասխանները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի՝

 • տնային աշխատանքը լինի պարտադիր, և դա լինի ուսումնական պարապմունքների շարունակություն.
 • տնային աշխատանքը դիտվում է որպես սովորողի լրացուցիչ կրթություն, ինքնակրթություն:

Ի տարբերություն դասավանդողների, սովորողների մի մեծ խումբ էլ մտածում է, որ առանց տնային աշխատանքի հնարավոր չէ ծրագիրը կատարել: Սովորողների միայն մի փոքր մասն է մտածում, որ չպիտի ունենա պարտադիր տնային աշխատանք (14.6%, 49մարդ):
Ե´վ դասավանդողների, և´ սովորողների պատասխաններում չկա տնային աշխատանքը բացառող կարծիք:
Կային մի շարք հարցերի պատասխաններ, որտեղ դասավանդողների և սովորողների մոտեցումները համընկնում էին.

 • սովորողը տանը (ուսումնական պարապմունքներից հետո) օրական ինչքա՞ն ժամանակ պիտի զբաղվի ուսումնական աշխատանքով`1-2 ժամ.
 • և´սովորողների, և´ դասավանդողների նախընտրած տնային առաջադրանքների ձևը ստեղծագործական-հետազոտական, նախագծային աշխատանքն է.
 • մեծ է այն սովորողների թիվը, որոնք նշում են, որ իրենց տրված առաջադրանքները  թեման յուրացնելուն ուղղված վարժություններ կամ հարցեր են`( 33.9%,114մարդ):

Սովորողների վերաբերմունքի ուսումնասիրություն

 • Կուզեիք՝ տանը (ուսումնական պարապմունքներից հետո) ինչքա՞ն ժամանակ զբաղվեիք ուսումնական աշխատանքով.
  ամեն օր՝ 1-2 ժամ (35.7%, 120մարդ)
  ամեն օր՝ մինչև 1 ժամ (23.5%, 79մարդ)
  ամեն օր՝ 2-3 ժամ (22.9%, 77մարդ)
  չպիտի ունենա պարտադիր տնային աշխատանք (14.6%, 49մարդ)
  շաբաթ-կիրակի օրերին՝ ավելի երկար (10.1%, 34մարդ)
 • Իրականում ինչքա՞ն ժամանակ եք տանը զբաղվում ուսուցիչների հանձնարարած ուսումնական աշխատանքով՚
  ամեն օր՝ 1-2 ժամ (41.4%, 139մարդ)
  ամեն օր՝ 2-3 ժամ (25%, 84մարդ)
  ամեն օր՝ ավելի քան 3 ժամ (15.8%, 53մարդ)
  ամեն օր՝ մինչև 1 ժամ (14.9%, 50մարդ)
  շաբաթ-կիրակի օրերին՝ ավելի երկար (14.9%, 50մարդ)
 • Ձեր նախընտրած տնային աշխատանքը`
  ստեղծագործական-հետազոտական աշխատանք Է (35.7%, 120մարդ)
  թեման յուրացնելուն ուղղված վարժություններ կամ հարցեր են (33.9%, 114մարդ)
  սովորողի համար ուսումնական անհատական նախագծեր են (29.8%, 100մարդ)
  իմ ինքնակրթության ծրագրով աշխատանք է (18.8%, 63մարդ)
  ուսումնական պարապմունքին սկսած աշխատանքը ավարտելուն են ուղղված  (16.7%, 56մարդ)
 • Տնային աշխատանք կատարում եք, որովհետև.
  առանց տնային աշխատանքի հնարավոր չէ ծրագիրը կատարել (55.4%, 186մարդ)
  Ձեր ինքնակրթության ծրագրով Դուք եք որոշել (32.1%, 108մարդ)
  ծնողները պահանջում են (22.3%, 75մարդ)
  դասավանդողները պահանջում են (20.2%, 68մարդ)
  ավանդույթի ուժն է թելադրում (10.1%, 34մարդ)
  սովորաբար չեմ կատարում (4.2%, 14մարդ)
 • Ձեր կատարած առաջադրանքները դասավանդողները.
  գնահատում են գնահատման մատյանում նշումներով  (62.2%, 209մարդ)
  արդյունքները քննարկում են Ձեզ հետ  (31.8%, 107մարդ)
  գնահատում են բանավոր (23.2%, 78մարդ)
  արդյունքները քննարկում են ուսումնական պարապմունքի ժամանակ  (18.2%, 61մարդ)
  գնահատում են, երբ ուսումնական պարապմունքի ժամանակ դա ներկայացնում եք որպես պատասխան  (12.8%, 43մարդ)
  դրան չեն անդրադառնում՝ համարելով սովորողի անձնական գործը  (20%, 6մարդ)
 • Եթե հանձնարարաված տնային աշխատանքը սովորաբար չեք կատարում, պատճառաբանեք.
  համարյա ամեն ինչ հասցնում եմ ուսումնական պարապմունքի ժամանակ (50.9%, 171մարդ)
  տանը այլ պարտականություններ ունեմ տանը այլ պարտականություններ ունեմ (17.9%, 60մարդ)
  ֆիլմեր եմ դիտում (9.5%, 32մարդ)
  խաղում եմ (5.1%, 17մարդ)
 • Եթե կրթահամալիրից դուրս լրացուցիչ կրթություն եք ստանում, ինչքա՞ն ժամանակ եք տանը զբաղվում այդ ծրագրի ուսումնական աշխատանքով
  շաբաթական 5-7 ժամի չափ (օրական մեկ ժամ) (25.6%, 86մարդ)
  տանը անելիք չեմ ունենում (23.5%, 79մարդ)
  քիչ. չեմ էլ նկատում՝ ինչքան (21.1%, 71մարդ)

Սովորողների բլոգներում տնային աշխատանքները ներկայացված են այսպես.
Ձեր ընտրած տնային աշխատանքի կամ Ձեր ինքնակրթության էջ ունե՞ք Ձեր բլոգում (եթե այո, դրեք հղումը) (Գոհար Բալջյանի վերլուծությունը)
Տնային առաջադրանքի էջ չունեն (119 մարդ)
Հրացը չեն հասկացել (9 մարդ)
Տնային առաջադրանքի էջ ունեն.
Գրել են, որ ունեն, բայց հղումը չեն դրել (39 մարդ)
Հղումը չի բացում (2 մարդ)
Առաջադրանքներ կան, բայց ոչ ամենօրյա (11մարդ)
Մշտապես սպասարկվում է (31 մարդ)
Հղումը սխալ է դրել, բայց առարկայական էջերում աշխատում է (7 մարդ)
118 հոգի նշել է այl պատասխան
Դիտարկում
Սովորողները հատուկ ինքնակրթության էջ չունեն (ինչպես հարցադրման մեջ էր նշած), այլ ունեն առարկայական էջեր, որոնցում դնում են յուրաքանչյուր դասընթացից իրենց կատարած լրացուցիչ առաջադրանքները:  Սովորողները երբեմն ուղարկել են անհատական պլանի հղումը կամ որևէ դասընթացի էջի հղումը…(կարծում եմ` հարցադրումն է պատճառը): Լավագույն տարբերակն այն է եղել, որ սովորողն ուղարկել է իր բլոգի հղումը, որտեղ հերթով երևում են տարբեր դասընթացներից իր կատարած աշխատանքները:

Խնդրում ենք թվարկել՝ ինչ աշխատանք եք անում տանը, որ հարցման կետերում չկար
*Առանձնացվել են և ըստ հերթականության թվարկվել են բարձր %-ային ցուցանիշներով պատասխաններ

 • Կարդում եմ
 • Գնում եմ լրացուցիչ կրթության պարապմունքների
 • Պարում եմ, երաժշտությամբ եմ զբաղվում
 • Մայրիկիս եմ օգնում. տունն եմ հավաքում…
 • Զբաղվում եմ լեզուներով
 • Նախագծերի վրա եմ աշխատում, ուսումնական նյութ եմ պատրաստում
 • Թարգմանություններ եմ անում
 • Սպորտով եմ զբաղվում
 • Նկարում եմ
 • Կարում եմ, գործում եմ
 • Համացանցում նյութեր եմ փնտրում, կարդում
 • Խնամում եմ փոքր եղբորս
 • Ստեղծագործական աշխատանք եմ կատարում

Ուսումնասիրության արդյունքում առաջարկներ.

 • Կարծում եմ`տնային առաջադրանքները պետք տարբերակել ըստ ծրագրերի
  Կրտսեր դպրոցում դա դասարանում անցածի ամրապնդումն է, նախագծային աշխատանքի շարունակություն:
  Միջին  և Ավագ դպրոցներում` լրացուցիչ ուսուցում է, որ ընտրում է սովորողը, անհատական նախագիծ, ուսամնական խմբային նախագծի աշխատանքի շարունակություն:
 • Բլոգներում լարացուցիչ կրթության առաջադրանքները լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունեն:

Հոկտեմբեր ամսվա գործունեության մասին տեղեկատվություն

Որպես Մանկավարժության կենտրոնի մասնագետ կատարել եմ հետևյալ ուսումնասիրությունները.

Դասավանդում

 • Կրթահամալիրի քոլեջ 1-ին և 2-րդ կուրսերում դասվանդել եմ  «Սոցիոլոգիայի հիմունքներ» առարկան շաբաթայան 3 ժամով:

Կրթահամալիրում այլ աշխատանք

 • Մասնակցել եմ Վարչական խորհրդի և Մասնաժողովի ամենշաբաթյա նիստերին, մեդիա ուրբաթ համերգներին, դասավանդողների ամենշաբաթյան մասնագիտական զարգացման սեմինարներին, մանկավարժական ամենամսյան հավաքին, ակումբի պարապմունքին):
 • Մասնակցել եմ մանկավարժության կենտրոնի ղեկավարի, կրթահամալի տնօրենի առցանց առաջարկած փաստաթղթերի, նամակների քննարկումներին:
Ուսումնական ճամփորդություն
Ամսվա ընթացքում ունեցել եմ մեկ բացակայություն:

«Ընթերցում ենք Համո Սահյան» նախագիծը մայրենիի դասավանդողների բլոգներում

Սահյանական օրեր կրթահամալիրում
Կրտսեր դպրոցներում և միջին դպրոցում դասավանդողների և սովորողների բլոգներում հրապարակումներ:
Արևելյան դպրոց-պարտեզ
Մարինե Ամիրջանյան-բլոգում հրապատակված նախագիծը Սահյանական օրեր. 2017-2018 (սեպտեմբերի 30), Խոշորացույցում` առաջադրանքններ, կա հղում Արմինե Աբրահամյանի բլոգին
Երանուհի Խլղաթյան- բլոգում հրապատակված նախագիծը Ուսումնական աշուն 2017— հարպարակված է Համո Սահյանի, նախագծի արդյունքներ հրապարակված չեն (հոկտեմբերի 24):
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Արմինե Աբրահամյան- բլոգում հրապարակված է «Համո Սահյան» նախագիծը, առաջադրանքների փաթեթը (2014-2016 ուստարի, արխիվ)
Կարդում ենք Սահյան— սովորողների ռադիոընթերցումները. (2017, 16 հոկտեմբեր)
Հռիփսիմե Գալստյանի բլոգում չկա հրապարակված Համո Սահյանի նախագիծը կամ սրա հետ կապված այլ նյութեր:
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Քրիստինե Շահբազյան
Հոկտեմբերյան նախագծերի մեջ հրապարակված է Հոկտեմբերի 2-14 —  Սահյանական օրեր նախագիծը:
Հրապարակված են արդյունքները:  Սահյանական օրերի  ընթացքում ստեղծված ուսումնական նյութեր`Համո Սահյան. Անտառում. 5-րդ դասարանցիներ
Սահյանական ընթերցումներ. 4-5-րդ դասարաններ
Անտառի և աշնան մասին հեքիաթներ ու պատմություններ են հորինում Հյուսիսի 4-5-րդ դասարանցիները:
Հայրավային դպրոց-պարտեզ
Գոհար Բալջյանի բլոգում չկա հրապարակված Համո Սահյանի նախագիծը կամ սրա հետ կապված այլ նյութեր:
Միջին դպրոց
Հռիփսիմե Գալստյան- չկա
Երանուհի Խլղաթյան-նախագիծը նախատեսված է 4-րդ դասարանցիների համար
Մարիետ Սիմոնյան-չկա
Լիլիթ Մադոյան- չկա
Հասմիկ Թափչյան- Աշնանային առաջադրանք փաթեթում սահյանական ընթերցումներ

Ուսումնական կենտրոնների բլոգների ուսումնասիրություն

«Մանկավարժության կենտրոնի» ղեկավար Սուսան Մարկոսյանի առաջարկով ուսումնասիրվել է կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնների բլոգները, ուսումնական կենտրոնների ղեկավարների արվել են բլոգում փոփոխություններ բարելավման հետ կապված առաջարկներ:

Հազարումյան Խորեն՝ «Ուսումնական ագարակ» ուսումնական կենտրոն

 •  Բլոգի հասցեն և անվանումը նշված է «Հնգամարտ» պետք է փոխել և դնել Ուսումնական ագարակ (այս ձևով դրսից դժվարանում է համացանցում այն գտնելը)
 • Հինգամարտը թող դառնա բլոգի բաժիններից մեկը
 • Բլոգում լինի տեղեկատվություն աշխատակիցների մասին
 • Ունենալ լրացուցիչ կրթության բաժիններ, նկարագրություն,  գնացուցակ, ծառայությունից օգտվողների ցուցակը, աշխատանքային ժամատախտակ/դասացուցակ
 • Մշակել և հրապարակել ուսումնական ագարակ այցելության կարգ
 • Ագարակում իրականացվող նախագծերի բաժին
 • «Կենդանիների խնամք» բաժին
 • «Ագարակի բնակիչները» բաժին
 • «Կինոդիտումներ» բաժին
 • Բլոգից հղում գնա դեպի  Mskh.am:

Ճաղարյան Սվետա՝ երաժշտության և պարի ուսումնական կենտրոն

 • Բլոգի բաժինները կարիք ունեն վերանայման, վերնագրերին համապատասխանեցման
  նաախագծերը հավաքել մի տեղում
 • ունենալ լրացուցիչ կրթության բաժիններ, նկարագրություն,  գնացուցակ,
  ծառայությունից օգտվողների ցուցակը
 • տեղեկատուում կենտրոնի բոլոր մասնագետները լինեն,
  ,,կենտրոնի ղեկավարի գործառույթները,, բաժնում դրված նյութը համապատասխանեցնել վերնագրին
 • արխիվում դրված ուսվճաի մասին տեղեկատվությունը  հանել
 • հղում գնա դեպի Ձայնադարան, Mskh.am:

Մացակյան Կարինե՝ կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի ուսումնական կենտրոն

 • Այն համապատասխանեցնել ուսկենտրոնի բլոգին ներկայացված պահանջներին
 • ունենալ լրացուցիչ կրթության բաժիններ, նկարագրություն,  գնացուցակ, ծառայությունից օգտվողների ցուցակը, աշխատանքային գրաֆիկ
 •  Իրականացվող նախագծերի բաժինը թարմացնել
 • բլոգից հղում գնա դեպի  Mskh.am
 • թարմացնել բլոգը, նոր հրապարակումներով:

Միքայել Ղազարյան`մարզական ուսումնական կենտրոն

 • Ունենել մարզական նոր բլոգ, որը կհամապատասխանի ուսկենտրոնին ներկայացված պահանջներին
 • Կամ քո անձնական բլոգի վրա անել փոփոխություններ`համապատասխանեցնելով այդ պահանջներին:
 • բլոգում լինի տեղեկատվություն աշխատակիցների, գործնկերների մասին, գնան հղումներ դեպի նրանց բլոգները
 • ունենալ լրացուցիչ կրթության բաժիններ, նկարագրություն,  գնացուցակ, ծառայությունից օգտվողների ցուցակը, աշխատանքային գրաֆիկ
 •  Իրականացվող նախագծերի բաժին
 • բլոգից հղում գնա դեպի  Mskh.am:

Միքայելյան Առնոլդ՝ շախմատի ուսումնական կենտրոն

 • ունենալ լրացուցիչ կրթության բաժիններ, նկարագրություն,  գնացուցակ,
 • ծառայությունից օգտվողների ցուցակը
 • փոխել բլոգի անվանումը. անուն ազգանունի փոխարեն դարձնել ,,շախմատի ուսումնական կենտրոն,,
 • «Իմ մասինի» փոքրիկ նկարագրությունը փոխարինել CV-ով:

Գանջալյան Յուրա՝ օտար լեզուների ուսումնական կենտրոնի ղեկավար

 • Ունենել օտար լեզուների ուսումնական կենտրոնի նոր բլոգ, որը կհամապատասխանի ուսկենտրոնին ներկայացված պահանջներին:

Սովորողների հաճախումների մեկօրյա գրանցման վերահսկում

Տեղեկանք
Հոկտեմբերի 17-ին կրթահամալիրի 6 դպրոցներում և քոլեջում, այդ թվում նախակրթարաններում, ուսումնասիրել ենք սովորողների հաշվառման գրանցումը:
Ուսումնասիրությունը սկսել ենք  10.10-ից` երկրորդ դասաժամից, յուրաքանչյուր դասաժամի ավարտից հետո:
Բոլոր դպրոցներում հաշվառումը արված է: Կային մի քանի բացառություններ, երբ 1-ին դասաժամի հաշվառումը չկար, սակայն 2-րդ դասժամին լրացված էր, 2-րդ չկար` 3-րդ դասաժամին լրացվել էր:
Բոլոր տեղերում նախակրթարանների հաշվառումը 10.10-ի դրությամբ առկա էր:
Երկարօրյա հաշվառումը  և 5-րդ դասժամի հաշվառումը  չկարողացանք ուսումնասիրել, քանի որ կրթահամալիրում համացանցի հետ կապված խնդիրներ առաջացան:

Ուսումնասիրության գործիք

Աշխատանքային խումբ. Լիլիթ Ազիզխանյան, Լուսինե Մամիկոնյան, Լուսինե Ալեքսանյան

Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը կրթահամալիրում

Ուսումնասիրություն
Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը դասավանդողների անհատական պլաններում, ուսումնական բլոգներում. հեռավար ուսուցման առաջադրանքներ, ուսումնական նյութեր, տեսանյութեր (տեսադասեր):

Ուսումնասիրության հիմքեր

Ուսումնասիրության արդյունքներ

Կրթահամալիրում հեռավար ուսուցման ծառայությունից սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին օգտվում է  17 սովորող (հավելված 2):
Ավագ դպրոց- 13 սովորղ
Միջին դպրոց-4 սովորող
Կրթահամալիրի դասավանդողներից այդ ծրագրով աշխատում է 14 մարդ, որոնցից 4-ը աշախտում է հեռավար ծրագրով կրթություն ստացող բոլոր սովորողների հետ. Հասմիկ Ղազարյան, Յուրա Գանջալյան, Վահրամ Թոքմաջյան, Սիրանուշ Թումանյան, Մարթա Ասատրյանի (մանրամասն տե՛ս կից հավելված 1-ում):
Հեռավար ուսուցում իրականացնող դպրոցները ենթակայքերում ունեն բաժիններ:
Դսավանդողները իրենց բլոգներում ունեն համապատասխան բաժիններ, առաջադրանքների փաթեթներ, բացառությամբ մի քանի դասվանդողի, ինչի մասին գրանցված է հավելված 1-ում: Ուսումնական տեսանյութեր (տեսադասեր) չկան: Յուրա Գանջալյանի առաջադրանքների փաթեթում կա 1 ուսումնական նյութ (06.09.2017):

Անհատական աշխատաժամանակներում հեռավար ուսուցման մասին նշումներ առկա են Վահրամ Թոքմաջյանի, Մարթա ասատրյանի, Ժաննա Հակոբյանի և Յուրա Գանջալյանի աշխատաժամանկներում: Մյուսների աշխատաժամանակներում նույնպես այս մասին կան նշումներ, բայց դա աշխատաժամանակի կառուցվածքի օրինակելի ձևի մեջ արդեն իսկ ներառված է:

*Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանի պնդմամբ Հասմիկ Նալբանդյանը և Վեներա Խառատյանը հեռավար ուսուցման ծրագրով սովորողների հետ աշխատում են հոկտեմբեր ամսից:

Դասավանդողներ
Հավելված 1

Անուն, ազգանուն,

բլոգի հղումը

Առարկա, ատաջադրանքների փաթեթ Դպրոց Սովորողների թիվ Բլոգում բաժին Ամսական հաշվետվություն
1 Հասմիկ Ղազարյան Հ. լեզու և գրակ Ավագ, Միջին 17 սովորող* (13+4) ունի
2 Սիրանուշ Թումանյան Մաթեմատիկա Ավագ, Միջին 17 սովորող (13+4) 1 հարպարակում
3 Յուրա Գանջալյան Անգլերեն Ավագ, Միջին 17 սովորող (13+4) ունի, ֆլեշմոբ սեպտեմբեր
4 Վահրամ Թոքմաջյան Պատմություն Ավագ, Միջին 17 սովորող (13+4) ունի
5 Մարթա Ասատրյան Էկոլոգիա, աշխարհ. Ավագ, Միջին 12 սովորող (10+2) ունի
6 Վեներա Խառատյան Քիմիա Ավագ 4 սովորող բաժին չունի
7 Անուշ Ասատրյան Կենսաբանություն Ավագ, Միջին 5 սովորող

(4+1)

ունի
8 Հասմիկ Նալբանդյան Ֆիզիկա Ավագ 3 սովորող բաժին չունի
9 Սեդա Այվազյան Ռուսերեն Միջին 3 սովորող բաժին չունի
10 Հասմիկ Ուզունյան Բնագիտություն, կենսաբանություն Միջին 2 սովորող ունի
11 Գայանե Մխիթարյան Ֆիզիկա Միջին 2 սովորող բաժին չունի
12 Սուսան Սահակյան քիմիա Միջին 1 սովորող բաժին չունի
13 Ժաննա Հակոբյան Ռուսերեն Միջին 1 սովորող ունի
14 Վարդան Կարապետյան Հասարակագիտ. Միջին 1 սովորող բաժին չունի

 Հավելված 2

*Հեռավար ուսուցմամբ սովորողների ցուցակը . (դպրոցի էլեկտրոնային մատեմնավարության մեջ արտացոլված է, թե որ սովորողը քանի առակա  ընտրել):

Ավագ դպրոց (13 սովորող)
9-րդ դասարան

 1. Անի Ազատյանին- մեկ ամիս
 2. Աշոտ Առաքելյան — ամբողջ տարի՝ հատուկ կարիքով սովորող
 3. Դանիելյան Յուրի Արթուրի

10-րդ դասարան

 1. Գալստյան Էդիտա
 2. Մնացականյան Միքայել
 3. Շահ Դանիել Մանզուրի
 4. Դավթյան Արամ Դավթի
 5. Ասլանյան Ժորա Արտակի- հատուկ կարիքով սովորող– մեկ ամիս

11-րդ դասարան

 1. Թումասյանց Ինեսա
 2. Ղազարյան Սերժ

12-րդ դասարան

 1. Խաչատրյան Դավիթ
 2. Նիզիբլյան Ամասյա
 3. Հացպանյան Նաիրի -Արեգ Սարգսի

Միջին դպրոց  (4 սովորող)

 1. Դանիելյան Միլենա — 6-5 դաս.
 2. Ռավոյան Ալեն -6-4 դաս. միայն սեպտեմբերն է եղել հեռավար
 3. Օունալլի Նասսիմ — 7-5 դաս.
 4. Գալստյան Ռուբեն — 8-2 դաս.

Առաջարկներ, դիտարկումներ

 • Որպեսզի հեռավար ուցուցման կազմակերպումը տեսանելի և մատչելի լինի, կարծում եմ՝ դասավանդողները իրենց բլոգներում պետք է ունենան հեռավար ուսուցման ծրագրով սովորողների բլոգներին հղումներ:
 • Արդյունքերի փաթեթներ:
 • Աշխատաժամանակում հեռավար ուսուցման ծրագրով աշխատող դասավանդողները լրամշակեն հեռավար ուսուցման բաժինը:
 • Ե՛վ դասավանդողը, և՛ սովորողը ներկայացնեն ամսական հաշվետվություններ, հրապարակեն իրենց բլոգում, որոնք իրենց մեջ կներառեն ստացած և կատարած առաջադրանքների քանակի մասին տեղեկատվություն:

 

Ուսումնական ճամփորդությունները Միջին դպրոցում Սեպտեմբեր, 2017 թվական

Ուսումասիրության համար հիմք են հանդիսացել.

Միջին դպրոցում սեպտեմբեր ամսվա ուսումնական ճամփորդություններ հինգ են. 3 եռօյա, 2 մեկօրյա: Ճամփորդությունների պատասխանատուների բլոգներում նախագծերը նախապես հրապարակված են, կայքում առկա են հրամանները, դպրոցի էլեկտրոնային մատյանում առկա է սովորողների հաշվառումը, ճամփորդության պատասխանատուների հաշվետվությունները:

Ազգանուն, անուն Ճամփորդություն վայրը,

նախագիծ

Օր, ամիս Մասնակիցների թիվ ըստ. Հրաման Հաշվետվություն
Հասմիկ Ուզունյան

 

Անուշ Ասատյան

 

Գառնի                «Վայրի բույսերի ուսումնասիրություն»

 

23.09.2017 հրամանի 24
6-րդ դաս.`16
7-րդ դաս.`7
8-րդ դաս.` 1
էլ. մատենավարության 24
հրաման Հասմիկ Ուզունյան

 

Հարությունյան Մենուա

Հայրյան Վարդուհի

Արա լեռ

 

 

 

23.09.2017 հրամանի 15
8-րդ դաս.` 15
էլ. մատենավարության 15
հրաման ֆոտոշար Վարդուհի Հայրյան
Մարալ Կարապետյան  

Քաղսի-Թրասար

 

22.09-24.09 հրամանի 14

6-րդ դաս.`

7-րդ դաս.`

էլ. մատենավարության 17

 

հրաման Հաշվետվություն
Լիլիթ Մադոյան

Գոհար Եղոյան

Վարդենիկ գյուղ

 

29.09-01.10 հրամանի 18

6-րդ դաս.`15

9-րդ դաս.`3

էլ. մատենավարության 16

հրաման Լիլիթ Մադոյան

Գոհար Եղոյան        ճամփորդությունից ուղիղ եթեր

հաշվետու ֆիլմեր

 

 

Ալեքսանյան Տաթև

Թոփչյան Հասմիկ

Սիսիան

 

29.09-01.10 էլ. մատենավարության 25 հրաման Տաթև Ալեքսանայն

Հասմիկ Թոփչյան

Սովորողների և ճամփորդության պատասխանատուների բլոգների ուսումնասիրություն (նախապատրաստական աշխատանքներ), ամփոփում
1. Նախագիծ` Գառնի, «Վայրի բույսերի ուսումնասիրություն» (Հասմիկ Ուզունյան, Անուշ Ասատրյան) Հասմիկ Ուզունյանի և Անուշ ասատրյանի բլոգներում հրապարակված են նախագիծերը, նախապատրաստական փուլը: Հենց նախագծի վերջում էլ, որևպես արդյունքներ, Հասմիկ Ուզունյանը հավաքել է սովորողների լուսաբանումները: Առանձին հաշվետվություն Հասնիկի և Անուշի բլոգներում չկան:

Նախապատրաստական աշխատանքներ՝
Պետրոսյան Յուրիկ
Սաթինե Սաֆարյան
Անահիտ Հովսեփյան
Գայանե Համբարձումյան
Անահիտ Պետրոսյան- վայրի բույսեր
Էլեն Կարապետյան
Նորա Բաղդասարյան
Մառա Մկրտչյան

Սովորողների լուսաբանումները՝
Վահան Տեր-Պետրոսյան
Նորա Բաղդասարյան-6.1-րդ դասարան
Մկրտչյան Մառա -6.1-րդ դասարան
Կարինե Գոմցյան-6.1-րդ դասարան
Էլեն Կարապետյան- 6.1-րդ դասարան
Անահիտ Հովսեփյան-6.2-րդ դասարան
Գայանե Համբարձումյան-6-2-րդ դասարան
Սաթինե Սաֆարյան-6-րդ դասարան
Յուրիկ Պետրոսյան-6-րդ դասարան
Կարինե Դաշյան- 6-րդ դասարան

2. Նախագիծ` «Գետը համայնքում», Քաղսի-Թրասար, պատասխանատու`Մարալ Կարապետյան
Ճամփորդության պատասխանատու Մարալ Կարապետյանի բլոգում հրապարակված է նախագիծը, հաշվետվությունը, որտեղ կցված է ֆոտոշար և ճամփորդության մասնաից որոշ սովորողների պատումները.
Մերի Երեմյան
Լինդա Մելիքյան
Մարիա Ոսկանյան
Ասյա Բանդուրյան
Մանե Հակոբջանյան
Անուշ Մարգարյան
Անուշ Ոսկանյան
Ռոզա Խաչատրյան
Անահիտ Չրաղյան

3. Նախագիծ` Դեպի Արայի լեռ, ճամփորդության պատասխանատուներ Մենաուա Հարությունյանի և Վարդուհի Հայրյանի բլոգներում հրապարակված է նախապես նախագիծը:
Ճամփորդությունից հետո Վարդուհի Հայրյանի բլոգում տեղադրված է ֆոտոշար, Մենուա Հարությունյանի բլոգում չկա հաշվետվություն:

4. Նախագիծ`«Գետը համայնքում», ճամփորդության պատասխանատուներ Լիլիթ Մադոյանի և Գոհար Եղոյանի բլոգում նախապես հրապարակված են նախագծերը: Լիլիթ Մադոյաինի բլոգում առկա է նաև նախապատրաստական աշխատանքները` հավաքված է մեդիափաթեթ, հրապարակված է հաշվետվությունը, ֆիլմեր նյութեր: Գոհար Եղոյանի բլոգում առկա են.
նախապատրաստական աշխատանքներ
տեսանյութ (սովորող-սովորեցնող նախագիծ)
ճամփորդությունից ուղիղ եթեր
հաշվետու ֆիլմեր

Ճամփորդական օրերի ու տպավորությունների մասին սովորողների լուսաբանումները՝
Գրիգոր Զատիկյան
Հայկ Մարգարյան
Յուրա Պետրոսյան
Հայկ Պետրոսյան
Դավիթ Հարությունյան

5. Նախագիծ`«Ճամփորդություն դեպի Սիսիան», ճամփորդություն պատասխանատուներ Տաթև Ալեքսանյանի և Հասմիկ Թոփչյանի բլոգներում հրապարակված է նախագիծը, նախապատրաստական փուլը, հաշվետվությունը: Որոշ սովորողների բլոգներում կան պատումներ, որը ներառված է Տաթև Ալեքսանյանի և Հասմիկ Թոփչյանի հաշվետվությունների մեջ:

Սովորողների նախապատրաստական աշխատանքներ
Համբարձում Մանջոյան
Արշակ Առուստամյան
Սվետլանա Մելքումյան
Հայկ Արշակյան
Մերի Թոռունյան
Ավագյան Լիլի
Անի Մամիկոնյան
Ալեքսանդրա Կոմարսկայա
Ջուլիա Ստեփանյան
Արման Գևորգյան
Մհեր Բեժանյան
Լևոն Ղալամքարյան
Վաչե Թաթոյան
Հրաչ Ղալամքարյան
Գևորգ Հովհաննիսյան
Վռամ Բաբայան

Ճամփորդության մասին տպավորությունները սովորողները պատմում են իրենց բլոգներում
Մելքումյան Սվետլանա
Ստեփանյան Ջուլիա
Կոմարսկայա Ալեքսանդրա
Փիլիպոսյան Գոռ
Հրաչ Ղալամքարյան

Կրթահամալիրի երգչախմբերը

«Մանկավարժության կենտրոնի» ղեկավար Սուսան Մարկոսյանի առաջարկով ուսումնասիրվել է կրթահամալիրի Վոկալ համույթի2-4 տարեկանների լաբորատորիայի«Սեբաստացիներ» երգչախմբի բլոգները (2017 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հրապարակումներ, հաշվառում, մասնաիցների ցուցակներ, աշխատաժամանակ):

Ուսումնասիրության արդյունքներ
Վոկալ համույթի բլոգը վարում է Մարինե Մկրտչյանը: Բլոգը ունի համապատասխան բաժիններ, արխիվ: Սեպտեմբեր ամսին հրապարակումներ չկան:
Մասնակիցների ցուցակ
Բլոգում գրանցված են հետևյալ մարդիկ. Տաթև Ստեփանյան, Սոֆյա Գրիգորյան, Մերի Առաքելյան, Սյուզի Մարգարյան, Լիանա Տեր-Պողոսյան, Լուսինե Նազարյան, Հասմիկ Մաթևոսյան, Մարինե Մկրտչյան (հրապարակված է` 12.01.2016)
Պարապմունքնների հաշվառում չկա:

2-4 տարեկանների լաբորատորիայի բլոգը վարում է Մարինե Մկրտչյանը: Կան ամենօրյա հրապարակումներ. խմբասենյակներում իրականացրած նախագծերի տեսանյութեր: Բլոգը չունի բաժիններ, արխիվ:
Նախագիծ. 2-4 տարեկանների մանկավարժական աշխատողների, ուսանողների երաժշտական լաբորատորիա (հրապարակված է օգոստոսի 31): Սեպտեմբեր ամսվա հրապարակումների թիվը`10:  Յուրաքանչյուր սեմինարից հետո կա հաշվառում:

«Սեբաստացիներ» երգչախմբի բլոգը վարում է Արմինե Թոփչյանը: Բլոգը ունի համապատասխան բաժիններ, արխիվ: Սեպտեմբեր ամսվա հրապարակումների թիվը` 3
Բլոգում արձանագրված երգչախմբի անդամների թիվը` 26 է: Կա հաշվառման մատյան
Երգչախմբի անդամների(կրթահամալիրի դասավանդողներ) աշխատաժամանակի ուսումնասիրություն. Ինչպես է «Սեբաստացիներ» երգչախումբը արտացոլված աշխատաժամանակում:
Երգչախմբի անդամներ-դասավանդողներ
Հասմիկ Պողոսյան-աշխատաժամանակում առկա է («Սեբաստացիներ» երգչախումբ)
Կարինե Խառատյան- աշխատաժամանակում առկա է («Սեբաստացիներ» երգչախմբ)
Հասմիկ Մաթևոսյան- աշխատաժամանակում առկա է (Վոկալ համույթ, «Սեբաստացիներ» երգչախումբ)
Լուսինե Նազարյան- աշխատաժամանակում առկա է («Սեբաստացիներ» երգչախումբ)
Շամիրամ Պողոսյան- աշխատաժամանակում առկա է («Սեբաստացիներ» երգչախումբ)

*Երգչախմբի անդամների աշխատաժամանակը ուսումնասիրել եմ պատահական ընտրանքով: