Monthly Archives: Март 2016

Նախագծային շաբաթ

Դասավանդող Արևիկ Ներսիսյանի հետ  «Կարդում ենք Չարենց» և Նախագծային շաբաթվա  շրջանակներում իրականացնում ենք համատեղ աշխատանք:
Նախագծի նպատակն է. պարզել հասարակության վերաբերմունքը, տեղեկացվածությունը Չարենցի գործունեությանը, ստեղծագործություններին:
Նախագծի իրականացման ընթքացքում սովորողները կծանոթանան սոցիոլոգի մասնագիտությանը,  ձեռք կբերեն ուսումնասիրություններ, հարցումներ, հետազոտություններ կազմակերպելու հմտություններ, կարողություններ.

  • օնլայն հարցան թերթիկների պատրաստում
  • համացանցում հարցումների տարածում
  • օնլայն հարցումների կազմակերպում
  • արդյունքների մշակում, ամփոփում, հրապարակում

Աշխատանքային խումբ. 7-րդ  դասարանի սովորողներ և այս թեմայով հետաքրքրված այլ մարդիկ:
Աշխատանքային օրացույց.

Օր, ամիս դասրան դասաժամ Օրվա աշխատանքի պլանավորում
Մարտի 21 7-1 3-րդ Ծանոթացում նախագծին, հետազոտման պլանի, հարցաշարի կազմում
Մարտի 22 7-1 2-րդ Օնլայն հարցաթերթիկի պատրաստում
Մարտի 23 7-1  1-ին Հարցաթերթիկի փորձարկում, համացանցում տարածում
Մարտի 24  7-1  5-րդ Համացանցում հարցաթերթիկի տարածում
Ապրիլ 8  7-1  5-րդ Արդյունքների ամփոփում, հրապարակում. Հարցման արդյունքներ

Սովորողների արձագանքը նախագծի ընթացքին
Հետաքրքիր սոց նախագիծ
Չարենցյան հարցման արդյունքներ

Գրականություն, որից կարող է օգտվել նախագծի մասնակիցը

  1. Մ. Շարոյան,  «Սոցիոլոգիա» ուսումնական ձեռնարկ
  2. Կրավչենկո Ս.Վ., «Սոցիոլոգիայի հիմունքներ»
  3. Է. Ա. Կյուրեղյան, Կիրառական սոցիոլոգիա

 

Դասավանդողի ինքնակրթություն

Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով կրթահամալիրի մանկավարժական լաբորատորիան անցկացնում է ուսումնասիրություն, որը նպատակ ունի պարզելու, թե կրթահամալիրում դասավանդողները ինչպե՞ս են սովորում, ի՞նչ են կարդում, կարդալուց հետո ի՞նչ նոր հմտություն, գործիք, մոտեցում, միտք են բերում կրթական միջավայր: Դրա արդյունքում ի՞նչ են ստեղծում, ինչպես են  մասնագիտորեն փոխվում, ինչպե՞ս են իրենց փորձը  տարածում: Փորձ է արվում չափելի դարձնել սովորածի, յուրացրածի տեղայնացրածի արդյունքները: Ուսումնասիրությունը վերաբերում է 2015-2016 ուստարվա սեպտեմբեր-փետրվար ամիսներին, ուղղված է կրտսեր դպրոցի դասավանդողներին:
Հարցման թերթիկ
Արդյունքներ