Monthly Archives: Июнь 2017

Հունիս ամսվա գործունեության մասին տեղեկատվություն

Որպես Մեդիագրադարանի ղեկավար կազմակերպել և իրականացրել եմ հետևյալ աշխատանքները.
  • Հունիս ամսին մեդիագրադարանի կայքում հրապարակվել է թվով 172 հրապարակված նյութ. արտասահմանյան, հայ դասական և ժամանակակից գրականություն, պրեզենտացիա:
  • Թարգմանչական ստուգատեսին ներկայացրել եմ  Դոնալդ Բիսեթի ,,Հեքիաթների,, ժողովածուն Աիդա Պետրոսյանի թարգմանությամբ:
  • Դասավանդողղների և ուսկենտրոնների ղեկավարների պատվերով թվայնացվել են .
    Մաթեմաթիկայի, ռուսաց լեզվի դասգրքեր, Համո Սահյանից որոշ ստեղծագործություններ և Ակսել Բակունցից ,, Հովնաթան Մարչ,, վիպակի լրամշակում:
  • Հետևել եմ Ձայնադարանի աշխատանքներին (Հասմիկ Մաթևոսյան, հունիս ամսվա հաշվետվությունը)
  • Մասնակցել եմ ,,Գրադարանայի գործ,, դիպլոմանին նախագծերի պաշտպանությանը
  • Մասնակցել եմ այլ դպրոցների Գրադարանավարների վերապատրաստման աշխատանքների, ներկայացրել եմ կրթահամալիրի մեդիագրադարանը և ուսումնական նյութերի թվայնացման նորագույն եեխնոլոգիաները:

Որպես Մանկավարժության կենտրոնի մասնագետ.

Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով ուսումնասիրել եմ.

Մասնակցել եմ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը կից ,,Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի,, կազմակերպած քառօրյա վերապատրաստումներին:
Մասնակցել եմ գրական ամուկբի երկու պարապմունքի:
Կրթահամալիրում այլ աշխատանք
Մասնակցել եմ Վարչական խորհրդի և Մասնաժողովի ամենշաբաթյա նիստերին:
Ամսվա ընթացքում բացակայություններ չեմ ունեցել:

2016-2017 ուստարում 3-րդ դասարանների շարժի ուսումնասիրություն

Կրթահամալիրի փոխտնօրեն Գևորգ Հակոբյանի առաջարկով անցկացվել է ուսումնասիրություն. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2016-2017 ուստարում 3-րդ դասարանների սովորողների շարժն ըստ ուստարիների: Ուսումնասիրության մեջ ներառվել են կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների 2014-2015 ուստարում 5 տարեկանների ուսուցման ծրագրով ուսուցանված մեկական  դասարաններ:
Փորձել ենք կատարել համեմատություններ, արձանագրել ընդհանուր օրինաչափություններ: Ուսումնասիրության արդյունքներից պարզ է դառնում, միևնույն ուսումնառության տարում տարբեր դասարաններում շարժի արդյունքները տարբեր են:

Անուշ Աթայան         (Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ)      գործունեության գնահատում
Աշխեն Թադևոսյան   (Արևմտյան դպրոց-պարտեզ)
Մելքոնյան Տաթև      (Հարավային դպրոց-պարտեզ)

5 տարեկանների ուսուցման ծրագիրի ցուցանիշներ. սովորողների շարժը ըստ ուստարիների

Կրթահամալիրի տնօրնի առաջարկով կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոց-պարտեզում կատարվել է ուսումնասիրություն` 5 տարեկանների ուսուցման ծրագով  սովորողների շարժը 2013-2014, 2014-2015,2015-2016,2016-2017 ուստարիներին:
Աղյուսակում ներկայացված են ամփոփ ցուցանիշներ և ըստ ուսումնական տարիների կցված են համապատասխայն հղումներ:

Ազգանուն-անուն Ուսումնական տարին 1-ին տարի 2-րդ տարի 3-րդ տարի
Սովորողների թիվը Գնացող/եկող Սովորողների թիվը Գնացող/եկող Սովորողների թիվը Գնացող/եկող
Մարգարիտ Թամազյան  2013-2014 27 8/0 22 0/3 22 2/1
Աշխեն Թադևոսյան 2014-2015 31 15/5 17 4/4 22 2/3
Արմինե Գյոնջյան  2015-2016 28 5/0 24 0/1+1 25
Մարինե Մարտիրոսյան  2016-2017 32 5/0 22
* ցուցանիշները ներկայացված են սեպտեմբեր ամսով