Monthly Archives: Январь 2022

,,Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ,, առարկայից քննություն

Հարգելի ուսանողներ, ,,Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ,, առարկայից քնությունը կկազմակերպվի հունվարի 12-ից 14-ը՝ ձեր դասաժամերին։
Քննության ընթացքում

  • Յուրաքանչյուր ուսանող կներկայացնի իր բլոգում առարկայի համապատասխան բաժինը՝ հրապարակումներով։ Կարող եք պատրաստել նաև պրեզենտացիա։
  • Հարցման մեթոդով արված ուսումնասիրության արդյունքներն՝ G-mail հարթակում ու վերլուծությունը՝ հրապարակված բլոգում։
  • Կլինեն պատահական ընտրութհամբ կիսամյակի ընթացքում անցած թեմաների շուրջ հարցեր։

*Նախորդ կիսամյակից վերաքննություններ ունեցող սովորողները այդ նույնպես մոտենան հանձնելու։