Monthly Archives: Сентябрь 2017

Դասավանդող Անահիտ Եղյանի գործունեության գնահատում: 2017-2018 ուսարի

Գնահատման ժամանակահատվածը` 28.09.2017-30.09.2017
«Մանկավարժության կենտրոնի» ղեկավար Սուսան Մարկոսյանի առաջարկով սեպտեմբերի 28-ից սեպտեմբերի 30-ը իրականացրել եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդող Անահիտ Եղյանի 2016-2017 ուստարվա, 2017- ամառ, 2017-սեպտեմբեր ամսվա աշխատանքային գործունեության գնատհատումը:

Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել

 1. Անահիտ Եղյաննի ուսումնական բլոգը

Նախագծեր, արդյունքներ, առաջդրանքներ, սովորողները իր բլոգում, դասընթացները սովորողների բլոգներում, ճամփորդություններ, ուսումնական պարապմունքներ, հոդվածներ, այլ հրապարակուներ, տեսադաս

 1. Կադրերի տեսուչի բացակայությունների բազան
 2. Կադրերի տեսուչի և Անահիտ Եղյանի բլոգում հրապարակած անհատական աշխատաժամանակը
 3. Դսասավանդողի բլոգում հրապարակված ամսական հաշվետվությունները
 4. 2016-2017 ուստարում բնագիտատեխնիկանան ստուգատեսին ներկայացված նյութերը
 5. «Ամառ 2017» ուսումնական նախագծին մասնակցությունը
 6. 2017-2018 ուստարվա աշնանային հավաքին մասնակցությունը
 7. Դպրոցների ղեկավարների կարծիքը

Ուսումնասիրության արդյունքներ

Անահիտ Եղյանը 2016-2017 ուստարում ուսումնական ծանրաբեռնվածություն ունեցել է Քոլեջում, Հյուսիսային դպրոց-պարտեզում, Արևմտյան դպրոց-պարտեզում:
2017-2018 ուստարում ունի 22 ժամ ծանրաբեռնվածություն. Հյուսիսային դպրոց-պարտեզում (10 ժամ`բնագիտություն), Քոլեջ (12 ժամ. 8 ժամ`էկոլոգիա և բնագիտություն, 2 ժամ` բնագիտություն և բնության հետ ծանոթացման մեթոդիկա, 2 ժամ`էկոլոգիական դաստիարակության հիմունքներ):

 1. Բլոգի ուսումնասիրություն

Անահիտ Եղյանի բլոգը ակտիվ է, գործող: Կան ամենամսյա հրապարակումներ: Ունի արխիվ, բլոգին ներկայացված պահանջներին համապատասխան բաժիններ. նախագծեր, առաջադրանքներ (դրանք հիմնականում գրքից սքանավորած առաջադրանքներ են, համացանցից վերցրած նյութեր, կան նաև առաջադրանքներ, որ կազմել է Անահիտ Եղյանը), ծրագրեր (հրապարակվել է 2016 թվականի սեպտեմբերին), հաշվետվություններ, գործընկերների բլոգներին հղումներ, մասնագիտական գրադարան, բնագիտական փորձեր, ֆլեշմոբեր…

Սովորողների բլոգները դասավանդողի բլոգում ներկայացված չեն: Կան հաշվետվություններ, որտեղ մի հղումով հավաքված են սովորողների արված աշախատանքները, ընթացիկ մի քանի հրապարակումներ՝ սովորողների մասնակցությամբ:

 1. Կադրերի տեսուչի բացակայությունների բազան

Անահիտ Եղյանը 2016-2017 ուստարում, այն հաստատություններում որտեղ դասավանդել է (Արևմտյան դպրոց-պարեզ, Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, Քոլեջ) կադրերի տեսուչի բազայում ունի 1 ֆիքսված բացակայություն Արևմտյան դպրոց-պարտեզում` 23.03.201, ճամփորդության է եղել, և 22.08.2017-ին 20 րոպե ուշացում. Արևմտյան դպրոց-պարտեզ եկել է 13.20-ին: 2017-2018 ուստարվա սեպտեմբեր ամսին Անահիտ Եղյանը ֆիքսված բացակայություններ չունի:

 1. Աշխատաժամանակ

2017-2018 ուստարում կադրերեի տեսուչի բանկում առկա է աշխատաժամանակը։

 1. Հաշվետվություններ

2016-2017 ուստարում ներկայացված են հետևյալ ամիսների հաշվետվություննեը.
Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, ապրիլ, մայիս (Մայիսյան հավաք 12)
Ուսումնական ճամփորդությունների մասին ընթացիկ հաշվետվություններ
Սովորողների, ճամփորդությունների նախապատրաստական աշխատանքների մասին հաշվետվություններ
2017-2018 ուստարվա սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

 1. Մասնակցությունը բնագիտատեխնիկանան ստուգատեսին

Բնագիտական փորձերի փաթեթ

 1. «Աամռ 2017» ուսումնական նախագծին մասնակցությունը

Ամառային-ճամբարային «Ծաղկաձոն» (հրապարակված է 07 հունիսի, 2017)
Հուլիս ամսին բլոգում հրապարակումներ չկան
Անահիտը օգոստոս ամսին հրապարակել է նոր ուդսումնական տարվա նախագծերը, մանկավարժական ճամբարի մասին նյութեր, աշխատաժամանակը:

 1. 2017-2018 ուստարվա սեպտեմբերի ամսին մասնակցությունը նախագծային շաբաթվան 

Նախագծային շաբաթվա շրջանակներում բլոգում հրապարակված է նախագծային շաբաթը մեկնարկեց «Սերմնահավաք» նախագծով, նյութը:

 1. Այլ հրապարակումներ

«Դպիր» ամսագրում ուսումնասիրվող հատվածում հրապարակում չունի (2015 թվականին կրթահամալիրի դասավանդող Շողիկ Պողոսյանի հետ ունի 1 համատեղ հոդված՝ Բուսաբուծության ջերմոց-լաբորատորիա` օրգանական գործող ծաղկադարան)

 1. Դպրոցների ղեկավարների կարծիքը

Անձնական թերթիկ (CV)

IMG_4253 (1)

Ալեքսանյան Լուսինե անձնակակ թերթիկ

Սեպտեմբերի 13: Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց

Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց։ Պարապմունքը ըստ մասնագիտական խմբերի։
Մասնագիտական խմբերով պարապմունքին ամեն անգամ իրենց ուսումնական նախագծերը, առաջարկությունները, խնդիրները, լուծումները ներկայացնում է դասավանդողների մի խումբ։

Սեպտեմբերի 13-ի հավաքում ներկայանում են հիմնականում կրթահամալիր նոր ընդունված, կրթահամալիր վերադարձած դասավանդողները՝ իրենց ուսումնական ծանրաբեռնվածությամբ, ծրագրերով, նախագծերով, նախասիրություններով, ուսումնական բլոգով

Մանկավարժության աջակցության մասնագետներ, մարզիչներ. Ավագ դպրոց, 3-3
Սեմինարի պատասխանատու՝ Լուսինե Ալեքսանյան

Ներկայացնում են՝

Աշխատաժամանակ 2017-2018 ուստարի

Աշխատաժամանակ 2017-2018 ուստարի, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներ