Category Archives: Ուսումնասիրություններ

Մասնագետի գործունեության գնահատում

Կրթահամալիրի տնօրենի հանձնարարությամբ մայիսի 30-ից հուլիսի 2-ը իրականացրել եմ ֆիզիոթերապիայի մասնագետ Շուշան Թամրազյանի հունիս ամսվա գործունեության գնահատումը:
Ուսումնասիրության համար հիմք եմ հանդիսացել.
Բլոգը
Հունիս ամսվա աշխատաժամանակը
Հունիս ամսվա հաշվետվությունը
Ֆեյսբուքյան էջը

Շուշանի բլոգը գործող է, կան մասնագիտական, տեղեկատվական հրապարակումներ` նախագիծ, փոտոշար, նյութ, տեսանյութ: Բլոգը գործում է հունվար ամսից (18-ից): Բոլոր ամիսիներին ունի հրապարակումներ:
Բլոգում առանձնացված է իմ մասին (տեղադրված է փոքրիկ տեղեկատվական նյութ), իմ գրադարանը (տեղադրված է մասնագիտությունը նկարագրող մեկ նյութ) և ճամփորդություններ (նյութեր չկան) էջերը և վերապատրասատումներ (հրապարակված է 1 նյութ)բաժինը մյուս բոլոր նյութերը հրապարակված են ,,առանց կատեգորիայի,, բաժնում  (без рубрики) : Բլոգում բաժինների ոչ հստակ բաժանումը դժվարացնում է նյութերի փնտրումը:

Մայիս ամսի վերջին 2 նյութերը վերաբերվում եմ հունիս ամսվան, ճամբարին.
Հունիս ամսվա աշխատաժամանակ
Ֆիզիոթերապիան ամառային Ճամբարի ժամանակ   (նյութը վնասված է)

Հունիս ամսին հրապարակված է 8 նյութ. նախագիծ, տեսանյութ, ֆոտոշար, տեղեկատվական նյութ, մասնագիտական նյութ.
,,ֆիզոթերապիա դասավանդողների համար,, նախագիծ
Առողջարարական ֆիզկուլտուրա ամառային ճամբարի ժամանակ
Սպորտլանդիա արևմտյան դպրոցում
,,Ջրային արտթերապիա,, (Մարզական խաղ)
Շնչառական վարժություններ լավ ինքնազգացողության համար
Բարեկամություն ճամբար օր առաջին
Բարեկամություն ճամբար օր երկրորդ
Բարեկամության ճամբար օր երրորդ

Հուլիսի 2-ին հրապարակել է հունիս ամսվա հաշվետվությունը, որը համապատասխանում է նախապես հրապարակված հունիս ամսվա աշխատաժամանակի բովանդակությանը:

Շուշանը Թամրազյանը , որպես մասնագետ, ակտիվ է գործում է ֆեյսբուքյան էջում: Կրթահամալիրի գործընկերների հետ մշտական կապի մեջ է: Կրթահամալիրում աշխատելու 5 ամիսների ընթացքում հրապարակել է բավականին շատ աշխատանքային տեսանյութեր, որոնցից, ի դեպ ոչ բոլորն են բլոգում հրապարակված: Ունի մասնագիտական նյութերի հրապարակուներ:
Գործընկերները կիսվում են նրա նյութերով, ինքն էլ` գործընկերների նյութերով:
,,Դպիր,, ամսագրում և Մեդիագրադարանում հրապարակուներ չունի:

Реклама

2016-2017 ուստարում 3-րդ դասարանների շարժի ուսումնասիրություն

Կրթահամալիրի փոխտնօրեն Գևորգ Հակոբյանի առաջարկով անցկացվել է ուսումնասիրություն. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2016-2017 ուստարում 3-րդ դասարանների սովորողների շարժն ըստ ուստարիների: Ուսումնասիրության մեջ ներառվել են կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների 2014-2015 ուստարում 5 տարեկանների ուսուցման ծրագրով ուսուցանված մեկական  դասարաններ:
Փորձել ենք կատարել համեմատություններ, արձանագրել ընդհանուր օրինաչափություններ: Ուսումնասիրության արդյունքներից պարզ է դառնում, միևնույն ուսումնառության տարում տարբեր դասարաններում շարժի արդյունքները տարբեր են:

Անուշ Աթայան         (Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ)      գործունեության գնահատում
Աշխեն Թադևոսյան   (Արևմտյան դպրոց-պարտեզ)
Մելքոնյան Տաթև      (Հարավային դպրոց-պարտեզ)

5 տարեկանների ուսուցման ծրագիրի ցուցանիշներ. սովորողների շարժը ըստ ուստարիների

Կրթահամալիրի տնօրնի առաջարկով կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոց-պարտեզում կատարվել է ուսումնասիրություն` 5 տարեկանների ուսուցման ծրագով  սովորողների շարժը 2013-2014, 2014-2015,2015-2016,2016-2017 ուստարիներին:
Աղյուսակում ներկայացված են ամփոփ ցուցանիշներ և ըստ ուսումնական տարիների կցված են համապատասխայն հղումներ:

Ազգանուն-անուն Ուսումնական տարին 1-ին տարի 2-րդ տարի 3-րդ տարի
Սովորողների թիվը Գնացող/եկող Սովորողների թիվը Գնացող/եկող Սովորողների թիվը Գնացող/եկող
Մարգարիտ Թամազյան  2013-2014 27 8/0 22 0/3 22 2/1
Աշխեն Թադևոսյան 2014-2015 31 15/5 17 4/4 22 2/3
Արմինե Գյոնջյան  2015-2016 28 5/0 24 0/1+1 25
Մարինե Մարտիրոսյան  2016-2017 32 5/0 22
* ցուցանիշները ներկայացված են սեպտեմբեր ամսով

 

Դասավանդողի գործունեության գնահատում

Անուշ Աթայան. 2017 թվական (մայիսի  25-ից հունիսի 2-ը)։

Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով անցկացվել է ուսումնասիրություն (աշխատանքային խումբ` Լուսինե Ալեքսանյան, Արևիկ Ներսիսյան): Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել Անուշ Աթայանի՝

Անուշ Աթայանը մինչև 2017թ. հունիսի 30-ը աշխատում է Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի երրորդ դասարանում, պատրաստվում է ընդունելու Հյուսիսային դպրոցիի 2017-2018 ուստարվա առաջին դասարանը: Ընդունելության մասին հայտարարությունը, իր մասին պատմող նյութը  Հյուսիսային դպրոցի ընդունելության էջում  և իր բլոգում հրապարակվել է մարտի 19-ին:
Մայիսի 2-ին Հյուսիսային դպրոցի ընդունելության էջում և իր բլոգում հրապարակել է գովազդային հոլովակ  իր 3-րդ դասարանի սովորողների մասնակցությամբ:
Մայիս ամսվա ընթացքում Անուշը բլոգում հրապարակել է 32 նյութ` նախագծեր, նախագծերի արդյունքներ, առաջադրանքներ, ինքնակրթությանը վերաբերող նյութեր, տեսանյութեր, ֆոտոշարեր, աուդիոնյութեր, ֆլեշմոբների առաջադրանքներ:
Անուշի դասարանի 15 սովորողները ունեն անհատական բլոգներ: Բլոգները գործուն են:
Ֆեյսբուքում Անուշը ակտիվ է. տարածում  է սովորողների աշխատանքները, նկարները` նշելով ծնողներին:
2016-2017 ուստարում ունի «Դպիրում» հրապարակված մեկ հոդված. Բլոգավարությունը երրորդ դասարանում, որտեղ ամփոփված է բլոգային ուսուցումը:
Սովորողների երեք տարիների շարժի վերլուծություն: Երեք տարվա ընթացքում Անուշ Աթայանի դասարանից հեռացած սովորողների թիվը 27 է՝ 2014-2015 ուստարում` 15, 2015-2016-ին` 5, 2016-2017-ին` 7: Այս ուսումնական տարվա սկզբին սովորողների թիվը եղել է 20, մայիս ամսվա դրությամբ 3-րդ դասարանում 15 սովորող է (մանրամասն տե՛ ս տեղեկանքում` Սովորողների շարժը. արձանագրված է նաև ներքին տեղափոխությունը): Ծնողները նշել են դպրոցից հեռանալու տարբեր պատճառներ.

 • այլ դպրոցում է ցանկացել ուսումը շարունակել 9 սովորող,
 • ֆինանսական խնդիրների պատճառով դպրոցից հեռացել է 6 սովորող,
 • մեկնել է արտերկիր` 5 սովորող,
 • առողջական խնդիրների պատճառով՝ 3 սվորող,
 • հեռավորության պատճառով՝ 3 սովորող։

2 սովորող գնացել է կրթահամալիրի այլ դպրոց՝  Հարավային և Արևմտյան:

Երեք տարվա ընթացքում Անուշ Աթայանի դասարան եկողների թիվը 16 է՝  2014-2015 ուստարում` 4 սովորող, 2015-2015-ին` 5, 2016-2017-ին` 7:

Դասավանդողի գործունեության գնահատում

Դասավանդող Մանուշակ Աբրահամյանի գործունեության գնահատումը
2017 թվական,  մայիս (18-ից -23-ը)

Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով անցկացվել է ուսումնասիրություն. Մանուշակ Աբրահամյանի գործունեության գնահատումը 2016-2017 ուստարում և հատկապես 2017 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին:
Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել Մանուշակ Աբրահամյանի

Մանուշակ Աբրահամյանը ֆիզարձակուրդ է գնացել 2016 թվականի փետրվարի 9-ից, վերադարձը` 10-ը նոյեմբերի 2017 թվական:
Ֆիզարձակուրդից վերադառնալու հայտ կրթահամալիրի տնօրենին ներկայացրել է 2017 թվականի մայիսի 19-ին * (Տեղեկատվությունը տրամադրել է կրթահամալիրի տնօրենի աշխատակազմը)
(Բարև հարգելի տիար… Արփիս արդեն մեծ աղջիկ է: Սեպտեմբերից ուզում ենք միասին վերադառնալ մեր հարազատ կրթահամալիր: Ոգևորված, թարմ ուժերով և նոր մտահաղացումներով ուզում եմ 2017-2018 ուսումնական տարին սկսել 6 տարեկան ընկերներիս հետ: Սիրով` Մանուշակ Աբրահամյան):
Ֆիզարձակուրդի ընթացքում կապը կրթահամալիրի հետ. Մանուշակ Աբրահամյանի երկու երեխաները սովորում եմ կրթահամալիրում: Մանուշակը, որպես ծնող, մշտապես կապի մեջ է եղել կրթահամալիրի հետ: Որպես կրթահամալիրի դասավանդող, ֆիզարձակուրդում գտնվելու ժամանակ կատարել է թարգմանչական աշխատանք, որոնք հրապարակված են կրթահամալիրի «Դպիր» էլեկտրոնային ամսագրում (10 թարգմանություն). Իգոր Առնոլդ և Այզեկ Ազիմով` Գևորգ Հակոբյանի խմբագրությամբ: Թարգմանություններից 2-ի համահեղինակ է նաև Արևմտյան դպրոց-պարտեզի դասավանդող Լուսինե Պետրոսյանը:
Մանուշակը թարգմանությունների շարքը սկսել է 2015 թվականի սեպտեմբերից, մինչև ֆիզարձակուրրդ գնալը: Այդ ընթացքում հրապարակել է 4 հոդված, որից մեկը` համատեղ Լուսինե Պետրոսյանի հետ:  Ֆիզարձակուրդում գտնվելու ընթացքում հարպարակվել է 6 հոդված-թարգմանություն:
Մանուշակը ֆիզարձակուրդում գտնվելու ընթացքում վարել է դասավանդողի իր բլոգը: Ունի 11 հրապարակում:
Աշխատանքի վերադառնաալու մասին նյութ տեղադրել է 2017 թվականի մարտի 17-ին: Ընդունելության մասին հայտարարությունը իր բլոգում հրապարակել է մայիսի 18-ին: Մայիսի 23-ին ընդունելության շրջանակներում հրապարակել է նաև  «Արի ընկերանանք» ուսումնական նախագիծը:
Ե՛վ ֆիզարձակուրդում գտնվելու ժամանակ, և՛ հետո ակտիվ վարել է ֆեյսբուքյան էջը:
Ֆիզարձակուրդում գտնվելու ընթացքում մշտապես եղել է պրպտումների մեջ: Ամենատարբեր տեխնոլոգիական հմտություններ ուսուցանող նյութեր է գտել. տիկնիկներ, ամանօրյա խաղալիքներ, համեղ ուտեստներ, զատկական ձևավորումներ…
Ֆեյսբուքում իր վերադարձի մասին գրել է մարտի 17-ին: Այս նյութը Արմինե Թոփչյանը տարել է կրթահամալիրի կայքի գլխավոր էջ:
Ընդունելության մասին հայտարարությունը ֆեյսբուքում հրապարակել է մայիսի 18-ին: Ծնողները, ում երեխաների դասվարն է եղել և գործընկերները կիսվել են նրա հայտրարաությամբ և իրենց գոհունակությունն են գրել Մանուշակի մասին` երաշխավորելով որպես լավ մանկավարժի: Սա վկայում է այն, որ ծնողները և գործընկերները վստահում եմ Մանուշակին:
Մինչ այդ, մարտի 23-ին, ֆեյսբուքում կիսվել է Տաթև Բլեյանի ընդունելության մասին գրառման հետ:
Գրասենյակի ներկայացրած տվյալների համաձայն այս պահին ունի 5 սովորող:
Տաթև Աբրահամյանը Մանուշակի վերադարձի մասին Արևմտյան դպրոց-պարտեզի ընդունելության էջում հրապարակել է մարտի 21-ին:
Արևմտյան դպրոց-պարտեզի ծրագրի ղեկավար Տաթև Աբրահամյանին նեկայացրած տեղեկատվության համաձայն Մանուշակը դպրոցում լինում է երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ՝ 12:00-14:30: Նաև շաբաթ օրերը, եթե կարիք է լինում հանդիպել ծնողների, սովորողների հետ:

Հեղինակային կրթական ծրագրերի ելքեր: Ուսումնասիրության կազմակերպում, գործիքներ:

Կրթահամալիրի տնօրենի նախաձեռնությամբ Մանկավարժության կենտրոնը մարտի 1-ից՝ ուսումնական 5 օր, իրականացնում է հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման ուսումնասիրություն.

 • Պայմաններ, միջոցներ (գործիքներ)
 • Ուսուցման մեդիամիջավայր (բլոգներ)

Աշխատանքային խումբ:
Գրասենյակների ղեկավարներ, կազմակերպիչներ, սովորողներ, դպրոցների ղեկավարներ, կենտրոնի մասնագետներ:

Ուսումնասիրության գործիքակազմ
Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ*

I.  Իմ ուսումնական-աշխատանքային գործիքները տանը և դպրոցում
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

*Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ. իմ ուսումնական-աշխատանքային գործիքները տանը և դպրոցում (լրացնում են 1-12-րդ դասարանցիները, 2-3-րդ դասարանցիները լրացնում են դասվարի օգնությամբ, 1-ին դասարանցիները` նաև 5-րդ դասարանի սովորողների): 

II. Բլոգավարություն, բլոգի համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին
Ավագ դպրոց
Միջին դպրոց
Արևելյան դպորց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց-պարտեզ
Քոլեջ

*Սովորողին ուղղված հարցաթերթիկ. բլոգավարություն, բլոգի համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին (լրացնում են 1-12-րդ դասարանցիները, խրախուսվում է 1-3-րդ դասարանցիների մասնակցությունը: 2-3-րդ դասարանցիները լրացնում են դասվարի օգնությամբ, 1-ին դասարանցիները` նաև 5-րդ դասարանի սովորողների): 

2-4 տարեկանների խնամքի խմբեր (մոնիթորինգ)

Տնօրինության առաջարկով հոկտեմբեր ամսին կրթահամսալիրի չորս դպրոց-պարտեզներում և Քոլեջում անցկացվել է ուսումնասիրություն. «2-4 տարեկանների խնամքի խմբեր» թեմայով:

Ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել.

Ուսումնասիրության նպատակն էր պարզել

 • 2016-2017 ուսարվա երեխաների պայմանագրային փաթեթների առկայությունը գրասենյակներում
 • Վճարման ցուցիչները

Ուսումնասիրության արդյունքներ
Տեղեկատվություն սաների պայմանագրային փաթեթներից.
Արևելյան դպրոց-պարտեզ
Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
Հարավային դպրոց
Հյուսիսային դպրոց
Քոլեջ
Վերլուծություն
Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների բոլոր գրասենյակներում առկա են պայմանագրային փաթեթներ:
Մի քանի դիտարկում:
1.«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի սովորողի ուսումնառության պայմանագրի կնքման կարգի համաձայն «Սովորողի ուսումնառության պայմանագիրը կնքվում է ըստ տարիքային փուլերի՝ 2-5 տարեկաններ….Պայմանագիրը կնքվում է համապատասխան տարիքային փուլի ամբողջ ժամանակահատվածի համար: Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում փոփոխություններ են կատարվում, արվում են լրացումներ, որոնք պայմանագրի հավելված են»:
Կային պայմանագրեր, որոնց կնքման վավերականությունը անց էր: Անմիջապես կցվեցին հավելվածներ կամ կնքնվեցին նոր պայմագրեր:
2. Նախակրթարանից նախակրթարան վարձավճարների միջև կային տարբերություններ, նույն կարգավիճակում գտնվող սաների համար գործում են տարբեր մոտեցումներ:
Կես օրով հաճախող երեխաների մի մասը վճարում է 13.000 դրամ, մի մասն էլ 15.000 դրամ: 2-4 տարեկանների խնամքի ծառայության պայմանագրում  հնարավորություն է տվում ընտրելու հաճախման ռեժիմը, սակայն որևէ այլ փաստաթղթում (ուսումնառության պայմանագրով սահմանված վճարի զեղչման կարգ և այլն) չկա վճարի չափի սահմանված ցուցիչ:
Մինչև 3 տարեկանը լրացած (կրթահամալիրում աշխատողի երեխա, համայնքի՝ քույրը, եղբայրը կրթահամալիրի որևէ դպրոցի սովորողներ են) սաների մի մասը վճարում է 13.000 դրամ (Արևելյան դպրոց-պարտեզ, Արևմտյան դպրոց-պարտեզ,  Հարավային դպրոց-պարտեզ), մի մասն էլ՝ 20. 000 դարամ (Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, Քոլեջ):
2-3 տարեկանների պայմանագրում փոփոխություն 2016-2017 ուստարվա համար կրթահամալիրի մայիսի 6-ի, 2016 թվական, խորհրդի նիստում հաստատված փաստաթղթում կա ընդհանուր սահմանված վարձավճարի չափ՝  30.000 դրամ, սակայն Ուսումնառության պայմանագրով սահմանված վճարի զեղչման կարգում չկա այս դեպքի համար վճարի չափի սահմանված ցուցիչ:
Նույն ընտանիքի նույն նախակրթարանը հաճախող երկու երեխայի դեպքում  մի մասը 2-րդ երեխայի համար վճարում է զեղչված գումար՝ 13.000դրամ (Հյուսիսային դպրոց պարտեզ), մի մասը՝  2 երեխայի համար էլ զեղչված են վճարում՝  13.000-ական դրամ (Արևելյան դպրց-պարտեզ):

*Բոլոր տեղեկություններին մանրամասն կարելի է ծանոթանալ «Տեղեկատվություն սաների պայմանագրային փաթեթներից» տեղեկանքներում:

Առաջարկներ (փոխանցել եմ կրթահամալիրի գրասենյակի ղեկավարին)
Ուսումնասիրության արդյունքններով առաջարկում եմ քննարկման 2-4 տարեկանների խնամքի խմբերում հաստատել վճարման հստատկ ցուցիչներ.

 • Մինչև 3 տարին լրացած սան՝ 9.00-17.00՝ 30.000 դրամ (նոր ուսումնական՝ 2016-2017 տարվանից ընդունվածներ), 9.00-13.00՝  20.000դրամ, զույգ երեխաների դեպքում՝ մեկինը՝ 9.00-17.00՝ 20.000դրամ, 9.00-13.00՝  15.000դրամ:
 • 3-4 տարեկան սան՝ 9.00-17.00՝ 20.000դրամ, 9.00-13.00՝ 15.000դրամ, նախակրթարանի տարիքի երկու երեխայի դեպքում՝ 9.00-17.00՝ 13.000դրամ, 9.00-13.00՝ 10.000դրամ:
 • Կրթահամալիրում աշխատողի երեխա՝ 2-4 տարեկաններ- 9.00-17.00՝ 13.000դրամ, 9.000.13.00՝ 10.000դրամ:
 • Կրթահամալիրի որևէ կրթական ծրագում ընդգրկված սովորողի քույր կամ եղբայր՝  3 տարին չլրացած սան՝ 9.00-17.00՝ 20.000 դրամ, 9.00-13.00՝  15.000դրամ, 3-4 տարեկան սան՝  9.00-17.00՝ 13.000դրամ, 9.00-13.00՝ 10.000դրամ:

Ծնողական սեմինար-հավաքի գնահատում Դպրոց-պարտեզում

Տնօրենի փոստից: «Գնահատման ծառայությանը, Լուսինե Ալեքսանյանին, հանձնարարվել է ուսումնասիրել Դպրոց-պարտեզում սեպտեմբերի 24-ի հավաքի համապատասխանությունը ծնողական սեմինար (հավաք, հանդիպում)  կազմակերպելու կարգի  պահանջներին:
Հինգերորդ դասարանում ծնողները արդարացիորեն բողոքում են դասարանում սովորողների թվի մեծությունից. Լիլիթ Ազիզխանյանին  հանձնարարվել է ստուգել դրա պատճառները` երբ են ձևավորվել 5-րդ դասարանները (երբ են կնքվել պայմանագրերը), ինչու ժամանակին չեն փակել կամ չեն արձագանքել ծնողների բողոքին. ինչ պիտի արվեր, որ չի արվել»։ 

Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել.

 • Ծնողական սեմինար կազմակերպելու և անցկացնելու կարգը
 • Դպրոց-պարտեզի ենթակայքի  Ծնողական հավաք, սեմինար բաժինը
  Սոնա Փափազյանի և այդ դասարանում դասավանդող առարկայական ուսուցիչների բլոգները
 • 5.1 դասարանի սվորողների բլոգները
 • Էլեկտրոնային մատենավարությունը` 5.1 դասարանի սովորողների հաճախումները
 • Սոցցանցում ծնողների քննարկումների արդյունքնում ձևակերպված տեղեկանքը. ֆեյսբուքյան էջից
  Կարգի համաձայն, այն է` «ծրագրի ղեկավարի, ծնողական խորհրդի նախաձեռնությամբ քննարկումները կարող են կազմակերպվել նաև հեռավար-առցանց` mskh.am սոցցանցում` դպրոցական կայքում,  էլփոստի տիրույթում»։

Ամփոփ տեղեկանք
Կազմակերպչի պնդմանմբ, կարգի համաձայն, այն է` «սեմինարի  օրակարգին ծնողները ծանոթանում են (էլեկտրոնային եղանակով) սեմինարից 2 օր առաջ». ծնողների էլեկտրոնային հասցեներին երկու օր առաջ ուղարկվել է տեղեկատվական նամակ. «Հարգելի ծնողներ,սովորողներ, դասավանդողներ, այս շաբաթ օրը՝  սեպտեմբերի 24-ին, ժամը՝ 17.00-ին տեղի կունենա՝ 5.1 դասարանի ծնողական հավաք-սեմինարը: Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է: Դասավանդողները կներկայացնեն սեպտեմբեր ամսվա կատարված աշխատանքը՝ հաշվետվություն-ամփոփման կարգով, կհրապարակեն բլոգներում, կխոսեն առաջիկայում նախատեսվող նախագծերի մասին, կխոսվի նաև դասարանում թվաքանակի ավելացման ու կազմակերպչական այլ հարցերի մասին: Ուշացումների և բացակայությունների դեպքում, նամակով տեղեկացնել»:
Կարգի համաձայն, այն է` «Ֆիզիկական և առցանց միջավայրում հավաք-հանդիպում-քննարկումների ծրագիրն ու ներկայացվող նյութերը, հետո՝ նաև լուսաբանող նյութերը հրապարակվում են դպրոցի ենթակայքում՝ ծնողական սեմինարի էջում». սեմինարի կազմակերպիչ Սոնա Փափազյանը երկու օր առաջ հայտարարությունը հրապարակել է Դպրոց-պարտեզի ենթակայքում: Թեև, ըստ կարգի, պետք է հրապարակվեր ծնողական սեմինարի էջում, հրապարակվել է  5.1 դասարանի էջում (21.09.2016) և ենթակայքի գլխավոր էջում (25.09.2016):
Սեմինարի կազմակերպիչները բավարար չափով պատրաստ չեն եղել սեմինարին. ենթակայքի ծնողական սեմիանրների էջում, սեմինարի կազմակերպչի, առարկայական դասավանդողների բլոգներում չկա սեմիանրի բովանդակությանը վերաբերվող նյութեր:
Սոնան սեմինարից հետո իր բլոգում դրել է տեղեկատվություն  այն մասին, թե քանի ծնող է մասնակցել սեմինարին (28 ծնողից` 22-ը) և նշել է, որ կարգի համաձայն, այն է «բացակայելու մասին ծնողները նախօրոք գրավոր տեղեկացնում են ծրագրի ղեկավարին», ինքը տեղեկացված է եղել այդ մասին:

Առաջարկություններ  Ծնողական սեմինար կազմակերպելու և անցկացնելու կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին.

Սեմինարներ կազմակերպվում են ուսուցողական ծրագրի ղեկավարի կամ ծնողական համայնքի (խորհրդի) նախաձեռնությամբ. դրանք կարող են լինել նաև հեռավար, առցանց քննարկումներ: Ֆիզիկական և առցանց միջավայրում հավաք-հանդիպում-քննարկումների ծրագիրն ու ներկայացվող նյութերը, հետո՝ նաև լուսաբանող նյութերը հրապարակվում են դպրոցի ենթակայքում՝ ծնողական սեմինարի էջում, կրթահամալիրի գլխավոր կայքում: Սեմինարին սովորող(ներ)ի անհատական ուսումնական գործունեությունը և վարքը չեն քննարկվում: Կրթական ծրագրի ղեկավարը կա՛մ սեմինարի օրակարգը և ծրագիրը կազմում է անձամբ, կա՛մ հաստատում է ենթածրագրի (ընտրությամբ գործունեության, դասարանի…) ղեկավարի ներկայացրածը: Սեմինարի  օրակարգին ծնողները ծանոթանում են (էլեկտրոնային եղանակով) սեմինարից 2 օր առաջ: Ծնողները կարող են առաջարկել լրացումներ, հարցեր, մանկավարժական, ծրագրային քննարկումներ, որոնք կարող են ընդգրկվել օրակարգում կամ տեղափոխվել հաջորդ սեմինար: Եթե օրակարգում կան հարցեր, որոնց պատասխան-քննարկումները վերաբերվում են կրթահամալիրի տնօրենին, առարկայական մասնախմբին, մանկավարժական աջակցության կենտրոնին, նրանք նախապես տեղեկացվում են այդ մասին:
Ուշադրության եմ հրավիրում կարգի հետևյլ կետը`ընդգծումով.Ֆիզիկական և առցանց միջավայրում հավաք-հանդիպում-քննարկումների ծրագիրն ու ներկայացվող նյութերը, հետո՝ նաև լուսաբանող նյութերը հրապարակվում են դպրոցի ենթակայքում՝ ծնողական սեմինարի էջում, կրթահամալիրի գլխավոր կայքում:

Երկարացված օրվա կազմակերպչի սեպտեմբեր ամսվա գործունեության գնահատում

Գնահատումը` Մարիետ Սիմոնյանի
Ներկայացնում եմ Մարի Միքայելյանի աշխատանքի ուսումնասիրությունն ըստ նրա  ուսումնական բլոգի՝ https://marimiq.wordpress.com:
Ներկայացված չէ երկարացված օրվա կազմակերպչի ծրագիրը: Բլոգում հրապարակված է  շաբաթական աշխատանքային պլանն ըստ օրերի: Սակայն գործունեությունների վրա դրված չեն հղումներ (բառախաղ՝ ի՞նչ բառախաղ, ընթերցում ենք Թումանյան, ի՞նչ են ընթերցում, դիտում ենք մուլտֆիլմ՝ ի՞նչ մուլտֆիլմ….) : Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում հրապարակված են երկու տեսաֆիլմ, երկու նկարաշար, բոլորն էլ առանց մեկնաբանությունների: Ընդհանուր գործունեության լուսաբանում, պատսւմ չգտա: Առաջին դասարանում դասապատրաստում է արվում: Ի՞նչ դասապատրաստում:
Բլոգը՝ որպես ուսումնական տարածք, չի արտահայտում երկարացված օրվա  գործունեություն:
Բլոգի վերևի մասում շարունակում է մնալ 5 տարեկաններ (անցած տարվանից մնացած), երբ Մարի Միքայելյանը արդեն վեց տարեկանների հետ է աշխատում: Ոչինչ չկա 6 տարեկաններին հիշեցնող: Բլոգի 2016-2017 ուստարում ընդհանրապես սեպտեմբերը արտահայտված չէ. Վերջին նյութերը օգոստոս ամսվա են:
Մարի Միքայելյանի բլոգավարությունը մեղմ ասած լավ վիճակում չէ:

Մարի Միքայելյանին ուղղված նամակը. Հարգելի Մարի Միքայելյան (երկարացված օրվա կազմակերպիչ), տնօրենի հանձնարարությամբ գնահատված է ձեր բլոգը, խնդրում եմ Ձեր պարզաբանում-առարկությունները:

Մարի Միքայելյանի պատասխան-նամակը. «Ինքս էլ ընդունում եմ, որ այս պահին իմ բլոգը գտնվում է ոչ ուսումնական վիճակում, քանի որ առկա են եղել տեխնիկական որոշ խնդիրներ: Արդեն սկսել եմ բլոգի խմբագրման աշխատանքները և մոտ օրերս կներկայացնեմ մեր ուսումնական ծրագրերին համապատասխան տեսքով»:

Ուսումնական ճամփորդության նախապատրաստական աշխատանքների ուսումնասիրում-գնահատում

Կրթահամալիրի տնօրենի փոստից. Խնդրում եմ գնահատեք ու ներկայացրեք.
«Որքանով արտացոլված է նախագիծը այս խումբ սովորողների ուսուցիչների բլոգներում: Ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են արվել մինչև բարձունքը նվաճելը՝ նախագծի պահանջներին համապատասխան»:

Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել.
Ուսումնական պլանով որոշված կարգերը.
Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման
Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման
Կարգի համաձայն, նախապես  ուսումնական ճամփորդության պատասխանատու Սոնա Փափազյանի ներկայացված  Ուսումնական ճամփորդության հայտը
Ուսումնական ճամփորդության նախապատրաստական փուլում կազմակերպիչ-պատասխանատու  և օգնական դասավանդողնեի, մասնակից սովորողների բլոգներում հրապարակումները
Բարձունքի հաղթահարում. Արմաղան (նախագիծը ուսումնական ճամփորդության կազմակերպիչ Սոնա Փափազյանի բլոգում: Երթուղին` Երևան- Գեղարքունիքի մարզ, Մեդինա, Արմաղան)
Սովորողների հրապարակումները բլոգներում.
Հրաչյա Կարապետյան, 2
Էդիկ Հարությունյան
Սաթինե Տեր-Պետրոսյան
Հրանտ Աբրահամյան
Էրիկա Սարգսյան
Կարինա Մանուկյան
Լիրա Խաչատրյան

Ամփոփ տեղեկանք
Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի համաձայն նախագիծը նախապես հրապարակված է եղել ճամփորդության պատասխանատու Սոնա Փափազյանի բլոգում (նախագծի հրապարակման սկիզբ. 29.08.2016):
Կարգի համաձայն նախապես ներկայացվել է ճամփորդության հայտը, որին մասնակցում են  երեք ծնող, չորս դասավանդող` այդ թվում ճամփորդության կազմակերպման պատասխանատուն, մեկ  9-րդ դասարանի սովորող և երեսունմեկ`դպրոց- պարտեզի  5-րդ դասարանի սովորողներ:
Կրթահամալիրի տնօրենի պահանջն է, որ ճամփորդության կազմակերպիչը կամ պատասխանատու-օգնականները նախապես եղած լինեն, ծանոթ լինեն այն վայրին, ուր մեկնում են մի խումբ սովորողների և ծնողների հետ:
Այս հանգամանքը պահպանվել է. Սոնայի նամակը. «Ես Արմաղանում եղել եմ տարիներ առաջ, ճամփորդների խմբով: Տարածքին ծանոթ եմ: Տեղյակ եմ եղել Մադինայում մեր գործընկեր դպրոցի մասին, Գետաշենի մասին: Պարզապես մնալու հետ կապված խնդիր է եղել, շատերին հարմար չի եղել: Այդ իսկ պատճառով է որոշվել է, մեկօրյա կազմակերպել, առավոտ կանուխ և վերադարձը նույն օրը»:
Մի քանի սովորողների բլոգներում կային տեղեկատվական փոքրիկ նյութեր, որոնք հրապարակվել են սեպտեմբերի 11-ից սկսած (կրթահամալիրի սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջների համաձայն, սովորողների հիմանկան մասը չուներ «ուսումնական ճամփորդություններ» բաժինը):
Ճամփորդության նախապատրաստական փուլում սովորողների և Սոնա Փափազյանի հրապարակումները մի մասով համապատասխանում էին ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի հետևյալ կետին — աշխարհագիտական-բնագիտական աշխատանք. ճանապարհը՝ մեկնարկի կետից մինչև նպատակակետ(եր)ը, և տեղում՝ բնության հուշարձաններ, առու, գետ, լիճ, սարեր, գագաթներ, անտառներ-պուրակներ, արգելոցներ, հանքեր, բուսական, կենդանական աշխարհ և այլն.:
Ճամփորդությանը մասնակցող օգնական-դասավանդողների բլոգներում (Բաբկեն Փաշինյան, Տաթև Աբրահամյան, Լուսինե Պետրոսյան) այս ճամփորդության նախապատրաստական փուլին վերաբերվող հրապարակված նյութեր չկային:
Հայտում նշված էր, որ ճամփորդությունը է մեկօրյա է, սակայն համաձայն կարգի մեկօրյա ճամփորդությոնները կազմակերպելիս պետք է հաշվին առնել ընտրված վայրի  հեռավորությունը. Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգից. մեկօրյա ճամփորդության դեպքում հեռավորությունը Երևանից չպետք է գերազանցի 100կմ: Հայտում նշված էր. Երևանից Գեղարքունիքի մարզ, Մադինա, Արմաղան երթուղին:  Մինչդեռ, տեղեկատվական աղբյուրների համաձայն,  Երևանից Արմաղան հետավորությունը 134-140 կմ է (տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներ):
Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման  կարգի համաձայն`նախագծի իրականացման փուլում նախագծի նկարագրության մեջ, սովորողի բլոգում չէր երևում յուրաքանչյուր մասնակցի   կոնկրետ աշխատանքը։