Category Archives: Իմ գրադարանը

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

Ուսումնական գրականություն

  1. Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա
  2. Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա
  3. Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ
  4. Шестак  О.И. — Социология
  5. Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Հաղորդակցման հմտություններ

Ուսումնական ձեռնարկ

Հաղորդակցման և աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններհմտություններ

Կարիերայի ուղեցույց