Author Archives: lusinealeqsanyan

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակում. մասնախմբի հուլիսի աշխատանքը,  արդյունքները, խնդիրները, առաջարկներ, օգոստոսի անելիքներ

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակում
Աշխատանքային նախագիծ, հուլիս- օգոստոս ամիսներ

Աշխատանքային խումբ
Դպրոցների ղեկավարներ
Կրթահամալիրի աջակցման ծառայության մասնագետներ` Սուսան Չալիկյան՝ հոգեբան, Մարիամ Միրզոյան՝  հոգեբան, Մարիաննա Գևորգյան՝ հատուկ մանկավարժ, Աննա Օհանյան՝  հատուկ մանկավարժ
Այլ մասնագետներ՝ Մարիետ Սիմոնյան, Լուսինե Փաշայան, Ռիմա Երեմյան, Լուսինե Սարգսյան, Սոնա Փափազյան, Վիկտորիա Հովսեփյան, Լիանա Հակոբյան,  Թագուհի Հմայակյան, Նառա Հարությունյան, Աննա Գանջլյան
*Լրացնել ցանկն ըստ անհրաժեշտության

Հուլիսի 1-ից 24-ը իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

 • ԱՈւՊ-ների և ՄԱԾԱՊ-ների լրացման աշխատանքներ (թղթապանակները տեղադրված են կրթահամալիրի դպրոցների պահոցներիում, որին մուք ունեն դապրոցների ղեկավարները կրթահամալիրի և ՏՄԱԿ-ի  մասնագետները,  և դասավանդողները, ովքեր աշխատում են տվյալ սովորողների հետ)
 • 20 առաջին դասարանցիների դպրոցական մակարդակի գնահատում
 • ԱՈւՊ և ՄԱԾԱՊ փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքներ

Աշխատանքային թիմի հուլիս ամսվա հաշվետվությունները

Աննա Օհանյան
Սուսան Չալիկյան
Մարիաննա Գևորգյան
Մարիամ Միրզոյան
Ռիմա Երեմյան
Լուսինե Սարգսյան

Օգոստոս ամսվա անելիքներաներ, արդյունքները, խնդիրները, առաջարկներ

Աննա Օհանյան
Սուսան Չալիկյան
Մարիաննա Գևորգյան
Մարիամ Միրզոյան
Ռիմա Երեմյան
Լուսինե Սարգսյան

ԱՈւՊ-ի ր ՄԱԾԱՊ-ի լրամշակմանն ուղղված առաջարկներ

Մարիամ Միրզոյան
Աննա Օհանյան
Ռիմա Երեմյան և Լուսինե Ալեքսանյան
Սուսան Չալիկյան և Մարիաննա Գևորգյան

*Հուլիս- օգոստոս ամիսներին առցանց աշխատանքներ, անհրաժեշտության դեպքում՝ հանդիպումներ Teams հաթակում:

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակման, ամբողջացման աշխատանքներ:
Լրամշակել կրթահամալիրում գործող փաստաթղթային փաթեթը, այն է՝
Կրթահամալիրի դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի —ուսուցման կազմակերպման կարգ
-Սովորողի զարգացման բնութագիր
-Ուսումնառության պայմանգիր
-Ուսումնական պլաններով որոշված կարգեր

ԱՈՒՊ (օրինակելի ձև)
ՄԱԾԱՊ (օրինակելի ձև)

ԱՈւՊ-ի և ՄԱԾԱՊ-ի լրամշակում

Լրամշակումներ ԱՈւՊ-ում

 • 2- րդ մասում խմբագրել՝ ՍՈՎՈՐՈՂԻ  ՄԱՍԻՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  2.6 կետը- Ինչպիսին է իրեն պատկերացնում սովորողը /նշել այն դպրոցը, որտեղ այս պահին սովորում է աշակերտը/- սովորողները սովորաբար դժվարանում են լրացնել այս կետը կամ այն ձևական է դառնում՝ լրացված ինչ որ մեկի կողմից
 • 4-րդ մասում՝ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ, ԸՍՏ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ (ՆՇԵԼ ԱՅՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՏՎՅԱԼ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՒՄ Է ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ)- անդրադառնալ նախագծային ուսուցմանը, ճամփորդություններին, ընտրությամբ գործունեությանը, մարզաձևին, տեղադրել բլոգի հղումը, նշել, թե  ինչպես է աշխատում բլոգում՝ որևէ մեկի օգնությամբ, թե ինքնուրույն
 • 5-րդ մասը՝ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ, ՈՒՐ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ  ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ տեղափոխել 4-րդ մասից առաջ:
 • 12-րդ մասը՝ ԽՆԴԻՐՆԵՐ՝  ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՈՒՄՆԵՐ
  12.1 կատարել փոփոխություններ, հղում տալ ուսուցչի բլոգի համապատասխան բաժնին՝ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԸՍՏ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ, 
 • 13-ր դ մասը՝ ԱՈՒՊ-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ (ԸՆԹԱՑԻԿ, ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) համապատասխանեցնել կրթահամալիրում հաստատված ուսումնական շրջաններին
 • Վերջին հատվածը ՝ ԾՆՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑԸ մասը լրամշակել՝ համաձաայնություներ, անհամաձայնություններ, առաջարկներ ծնողի կողմից

Լրամշակումներ ՄԱԾԱՊ-ում

Ներառել նաև այլ մասնագիտական ծառայություններ, որ սովորողը ստանում է դպրոցի մասնագետներից զատ

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակում

Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակում
Աշխատանքային նախագիծ, հուլիս- օգոստոս ամիսներ

Աշխատանքային խումբ

Դպրոցների ղեկավարներ
Կրթահամալիրի աջակցման ծառայության մասնագետներ` Սուսան Չալիկյան՝ հոգեբան, Մարիամ Միրզոյան՝  հոգեբան, Մարիաննա Գևորգյան՝ հատուկ մանկավարժ, Աննա Օհանյան՝  հատուկ մանկավարժ
Այլ մասնագետներ՝ Մարիետ Սիմոնյան, Լուսինե Փաշայան, Ռիմա Երեմյան, Լուսինե Սարգսյան, Սոնա Փափազյան, Վիկտորիա Հովսեփյան, Լիանա Հակոբյան,  Թագուհի Հմայակյան, Նառա Հարությունյան
*Լրացնել ցանկն ըստ անհրաժեշտության

Աշխատանքները համակարգում է Լուսնե Ալեքսանյանը

Աշխատանքների կազմակերպման ժամանակացույց (հուլիս- օգոստոս ամիսներ)

 • Աշխատանքային թիմի հաստասում մինչև հուլիսի 1-ը:
 • Հուլիս- օգոստոս ամիսներին առցանց աշխատանքներ, անհրաժեշտության դեպքում՝ հանդիպումներ Teams հաթակում:
 • Ներառականության կազմակերպման հեղինակային փաթեթի լրամշակման, ամբողջացման աշխատանքներ: Մինչև հուլիսի 20-ը լրամշակել կրթահամալիրում գործող փաստաթղթային փաթեթը, այն է՝
  Կրթահամալիրի դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի —ուսուցման կազմակերպման կարգ
  -Սովորողի զարգացման բնութագիր
  Անհատական ուսումնական պլան: Պահանջներ, պայմաններ:
  -Ուսումնառության պայմանգիր
  -Ուսումնական պլաններով որոշված կարգեր
 • Հուլիսի 20-ից 31-ը քննարկման, փորձարկման, լրամշակման աշխատանքներ
 • Օգոստոսի 1-ից 20-ը
 • Օգոստոսի 20-ից 25-ը՝ ամփոփում, արդյունքների քնարկում, անհրաժեշտության դեպքում  փաթեթի լրամշակում:
  -այդ փաթեթով կազմակերպել 2020-2021-ի առաջին դասարանցիների գնահատումը, -վերագնահատման կարիք ունեցող սովորողների վերագնահատումը,
  -փորձարկել 2020-2021 ուսումնական տարում բոլոր սովորողների համար։ 
 • Մեդիագրադարանում կլարամշակվի «Համընդհարուր ներառականություն» մեդիափաթեթը

Օրենքներ, կարգեր
ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված օրինակելի կանոնադրություն
Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք
Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգից 

 

«2020-2021 ուստարի. ընդառաջ». հանդիպում #9: Ուսումնասիրություն-տեղեկանք

Մասնագետ- հոգեբան Սուսաննա Չալիկյանի աշխատանքային գործունեություն մասին տեղեկանք

Սուսաննա Չալիկյանը, որպես հոգեբան- մանկավարժ կրթահամալիրում աշխատանքի է անցել հունվար ամսից: Նոյեմբեր ամսին կրթահամալիրուրմ անցել է քառօրյա վերապատրաստում, որից հետո անցել է կամավորական աշխատանքի:

Սուսաննա Չալիկյանի բլոգը՝ https://chalikyansusanna.home.blog/

Մանկավարժական աշխատողի 2019-2020 ուստարվա գործունեության գնահատում

Բլոգը համապատասխանում է կրթահամալիրի մասնագետ- աշխատողին ներկայացված պահանջներին: Կան բաժիններ, որոնք կարելի է միավորել:

Հունիս ամսվա անհատական աշխատաժամանակ

 • Երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ- աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում, «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում
 • Հունիսի 4, 11, 18, 25 (յուրաքանչյուր հինգշաբթի)- աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում, Քոլեջում
 • Հեռավար- առցանց աշխատանք մեդիագրադարանում
 • Հեռավար- առցանց աշխատանք ԴՇՀ ավտոմատացված կառավարման համակարգում
 • Մասնակցություն մանկավարժական խորհրդի, վարչական խորհրդի, խորհրդի և կրթահամալիրային այլ առցանց- հեռավար հավաքների:
 • Հունիսի 10-ին, մասնակցություն «Գրադարանային գործ» մասնագիտության հեռավար- առցանց դիպլոմային նախագծի պաշտպանությանը:

Մեդիագրադարանի ղեկավարի աշխատանքը 11-15-ից մայիսի

 1. Հրապարակումների համար փաթեթների հավաքում, աշխատանք դասավանդողների հետ:
 2. Մայիսի 14-ին և 15-ին  երեքական ժամով աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում:
 3. Թվայնացման աշխատանքներ: Աշխատանք գրադարանավար Նոննա Գրիգորյանի հետ՝ Սասունց Դաավիթ էպոսի էջի թարմացում մեդիագրադարանում (Սասունցի Դավիթ, նկարազարդ ալբոմ):
 4. Աշխատանք հաշվապահության հետ (հունվար ամսվա դրությամբ նոր ձեռք բերաված գրքերի ցուցակների հաստատում):
 5. Աշխատանք 9-րդ և 12-րդ դասարանցիների, Քոլեջն ավարտող  ուսանողների ցուցակների հետ՝ դասագրքերի, գերղարվեստական գրքերի պարտքեր:
 6. Դուրսգրման գրքեր. աշխատանք ցուցակների հետ:
 7. Աշխատանք ԴՇՀ կառավարման ավտոմատացված համակարգում:

Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների ստեղծագործական մայիսյան 15-րդ առցանց հավաք:

Մայիսի 4, հավաքի սկիզբ՝ 13.00
Քոլեջի կլոր սեղան-քննարկումների ծրագրում 

Հասարակագիտական, էկոլոգիական ընտանեկան, ինքնակրթության նախագծերի խաչմերուկ

Հաղորդակցման հմտություններ: Նախագծեր, արդյունքներ

«Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն »
Ազատուհի Հարությունյան և քույրիկ հարցազրույց քույրիկիս հետ 

«Հաղորդակցման ո՞ր ձևն է իմը »
Լիլիթ Աբրահամյան

 

 

«Գրադարանային գործ», մայիս  ամսվա առաջադրանքներ և նախագիծ

 

 1. Հարգելի ուսանողներ մասնակցեք «Ես սեբաստացի եմ» կամ  «Ես դարձա սեբաստացի» նախագծին: Ընտրեք խորագրերից որևէ մեկը և գրեք պատում, ձայնագրեք, տեսագրեք (ներկայացման ձևը Դուք ընտրեք), արդյունքները հրապարակեք բլոգում և հղումն ուղարկեք իմ էլեկտրոնային հասցեին:
 2. Համացանցում, սոցիալական ցանցերում ուսումնասիրեք արտակարգ իրավիճակներում տարբեր գրադարանների գործունեությունը, գրեք վերլուծություն, հրապարակեք բլոգում, հղումն ուղարկեք իմ էլեկտրոնային հասցեին:
 3. Կարդացեք մասնագիտական գրականություն

 

Արդյունքներ
Ռուզան Ղազարյան
Սյուզի Ստեփանյան
Մարգարիտ Մինասյան

Հաղորդակցման հմտություններ: Հեռավար-առցանց ուսուցում: Նախագծեր և արդյունքեր

Նախագծեր, արդյունքներ, ամփոփումներ

 Հաղորդակցման ո՞ր ձևն է իմը
Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն:

Հաղորդակցման հմտություններ, հեռավար ուսուցման առաջադրանքներ, ապրիլի 27-ից մայիս 22-ը, հունիսի 5-ը

Հարգելի ուսանողներ, «Հաղորդակցման հմտություններ» առարկայից մասնակցեք հրապարակված բոլոր նախագծերին: Նախագծերի արդյունքնները հրապարակեք բլոգի համապատասխան բաժնում և ուղարկեք l.aleqsanya@mskh.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

 1. «Հաղորդակցման ձևեր և եղանակներ»

Բանակցային գործընթացում համաձայնության կարելի է
հանգել օգտագործելով հաղորդակցման տարբեր ձևեր: Դրանցից գործնականում լայն կիրառություն ունեն հետևյալ ձևերը.

 • Գործարար խոսակցությունը
 • Զրույցը
 • Քննարկումը
 • Բանավեճը
 • Սակարկումը
 • Բազմակողմ բանակցությունները

Անդրադառնալ դրանցից յուրաքանչյուրին և նշել ուժեղ և թույլ կողմերը:
Ուղղորդող գրականություն
Հաղորդակցման և աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններհմտություններ էջ 64- 73

2. «Հաղորդակցման ո՞ր ձևն է իմը»
 • Գրեք էսսե «Հաղորդակցման որ ձևն է իմը» խորագրով:
 • Այս նույն թեմային շուրջ անցկացրեք հարցազրույց ընտանիքի կրտսեր, միջին և ավագ սերունդների հետ, տարեք զուգահեռներ: Նյութը տեսագրեք կամ ձայնագրեք: Հրապարակեք բլոգում:

Ուղղորդող գրականություն
Հաղորդակցման և աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններհմտություններ

3. «Ընտանեկան ընթերցանություն»

Կարդացեք կարդացեք հոգեբանական, փիլիսոփայական գրքեր:
Դեյլ Քարնեգի, Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա
Ալբեր Քամյու , Ժանտախտը
*(«Ժանտախտը»  Ալբեր Քամյուի վեպն է, որը տպագրվել է 1947 թվականին։ Այն պատմում է ժանտախտի դեմ բնակչության պայքարի մասին, ինչը խորհդրանշում է եվրոպացիների դիմադրությունը ֆաշիզմին և նացիզմին։ Գրքի կերպարները պատկերում են, թե ինչ ազդեցություն է թողնում չարիքը հասարակության վրա։)

Կարդացեք Ձեր նախընտրությամբ որևէ այլ բան, խորհուդ տվեք կարդալ նաև Ձեր ընկերներին:

 • Գրեք Ձեր կարծիք- վերլուծություն կարդացած գրքի, նախընտրած հատվածի մասին:
 • Կազմակերպեք քննարկում ընդանիքի անդամների Ձեր ընկերների շրջանում, ձայնագրեք, տեսագրեք կամ նրանց ևս խնդրեք, որ գրեն կարծիք- վրելուծություն քնննարկած նյութի մասին:

Արդյունքներ

 1. Քնարա Գևորգյան
  «Ընտանեկան ընթերցանություն»,Դեյլ Քարնեգի, Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա, Վերլուծություն
 2. Միլենա Սարգսյան
  «Հաղորդակցման ձևեր և եղանակներ»
 3. Մարիամ Վարդանյան
  «Հաղորդակցման ո՞ր ձևն է իմը»
 4. Վարդուհի Սաղաթելյան
  «Հաղորդակցման ձևեր և եղանակներ»
 5. Ժաննա Մկրտչայն
  «Հաղորդակցման ձևեր և եղանակներ»
 6. Անուշ Քելամյան
  «Ընտանեկան ընթերցանություն», Սթիվ Սթիվենսոնի «Меч короля Шотландии»
  «Հաղորդակցման ո՞ր ձևն է իմը»
 7. Թերեզա Ավդալյան
 8. Նարինե Մակարյան
  «Ընտանեկան ընթերցանություն»,Դեյլ Քարնեգի, Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա, 
  Ալբեր Քամյու, «Ժանտախտը»
 9. Անի Պետրոսյան
  «Հաղորդակցման ձևեր և եղանակներ»
  «Ընտանեկան ընթերցանություն», Մարկ Արենի Այնտեղ, որտեղ ծաղկում են վայրի վարդեր. անատոլիական պատմություն